DANH SÁCH NHIỆM VỤ SỬ DỤNG NSNN ĐÃ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
STTTên nhiệm vụCấpTổ chức chủ trìChủ nhiệmThời gian
01Cơ sở
02Tỉnh
03Cơ sở
04Tỉnh
05Tỉnh
06Tỉnh
07Tỉnh
08Cơ sở
09Cơ sở
10Cơ sở
Trang thứ  Số tin trên 01 trang           Tổng số: 69  [Trở lại]
 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị