Danh sách nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước đang tiến hành
Từ khóa:
STTTên nhiệm vụCấpTổ chức chủ trìChủ nhiệmThời gian
01Cấp cơ sở
02Cấp tỉnh
03Cấp tỉnh
04Cấp tỉnh
05Cấp tỉnh
06Cấp tỉnh
07Cấp tỉnh
08Cấp tỉnh
09Cấp tỉnh
10Cấp tỉnh
11Cấp tỉnh
12Cấp cơ sở
13Cấp cơ sở
14Cấp cơ sở
15Cấp tỉnh
Tổng số: 15  [Trở lại]
 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị