Danh sách nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước đang tiến hành
Từ khóa:
STTTên nhiệm vụCấpTổ chức chủ trìChủ nhiệmThời gian
01Cấp tỉnh
02Cấp tỉnh
03Cấp tỉnh
04Cấp tỉnh
05Cấp tỉnh
06Cấp cơ sở
07Cấp cơ sở
Tổng số: 7  [Trở lại]
 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị