Danh sách nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước đang tiến hành
Từ khóa:
STTTên nhiệm vụCấpTổ chức chủ trìChủ nhiệmThời gian
01Tỉnh
02Tỉnh
03Tỉnh
04Tỉnh
05Tỉnh
06Tỉnh
07Tỉnh
08Tỉnh
09Tỉnh
10Tỉnh
11Tỉnh
12Tỉnh
13Cơ sở
14Tỉnh
15Tỉnh
16Tỉnh
17Tỉnh
18Tỉnh
19Tỉnh
20Cơ sở
21Tỉnh
22Cơ sở
23Cơ sở
24Cơ sở
25Tỉnh
Tổng số: 25  [Trở lại]
 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị