[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ Ở CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Công an tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Văn Kỷ
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Tiến sĩ Nguyễn Văn Kỷ Tiến sĩ
2 Tiến sĩ Đặng Ngọc Toàn Tiến sĩ
3 Thạc sĩ Lê Anh Dũng Thạc sĩ
4 Tiến sĩ Nguyễn Phú Quảng Tiến sĩ
5 Thạc sĩ Phạm Đức Trọng Thạc sĩ
6 Thạc sĩ Bùi Trường Lực Thạc sĩ
7 Thạc sĩ Hoàng Văn Hạnh Thạc sĩ
8 Thạc sĩ Hoàng Minh Sơn Thạc sĩ
9 Cử nhân Lê Đức Quý Cử nhân
10 Cử nhân Hồ Thị Thùy Linh Cử nhân
11 Thạc sĩ Ngô Nhật Tân Thạc sĩ
Mục tiêu

 Mục tiêu

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 Kết quả

Thời gian bắt đầu 07/2017
Thời gian kết thúc 07/2019
Kinh phí thực hiện 250 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị