[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chủ nhiệm nhiệm vụ Hồ Kỳ Minh
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Đàm Thị Vân Dung Thạc sỹ
2 Cao Trí Dũng Thạc sỹ
3 Lư Thúy Liên Thạc sỹ
4 Võ Văn Hoàng Cử nhân
5 Bùi Thị Thuần Cử nhân
6 Trần Đại Lâm Cử nhân
Mục tiêu

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tâm linh và đề xuất các giải pháp phát triển, định hướng quy hoạch vùng, khu vực các tuyến th uộc loại hình du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Báo cáo kết quả khảo sát.

- Chuyên đề 1: Một số vấn đề lý luận về loại hình du lịch văn hóa tâm linh, các mô hình du lịch tâm linh trên thế giới và sự vận dụng các lý luận và mô hình này cho việc phát triển du lịch văn hóa tâm linh ở Quảng Trị.

- Chuyên đề 2: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch văn hóa tâm linh ở Quảng Trị.

- Chuyên đề 3: Đánh giá thực trạng phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh ở Quảng Trị. Những lợi thế và bất lợi thế trong việc phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh ở Quảng Trị.

- Chuyên đề 4: Giải pháp phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh ở Quảng Trị. 

- Báo cáo tổng kết khoa học về kết quả nghiên cứu.

- Báo cáo tóm tắt về kết quả nghiên cứu.

- 02 bài báo khoa học đã đăng trên tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng.

Thời gian bắt đầu 05/2014
Thời gian kết thúc 05/2015
Kinh phí thực hiện 120 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo