[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GÀ RI LAI VÀNG RƠM AN TOÀN SINH HỌC TẠI QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Phúc Thiện
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Nguyễn Đán
2 Lê Văn Mẫn
3 Nguyễn Ngọc Diễm Kiều
4 Hoàng Thị Vân Anh
5 Nguyễn Văn Lương
Mục tiêu

Đào tạo tập huấn  chuyển giao khoa học công nghệ về con giống, quy trình kỹ thuật nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong chăn nuôi gà thương phẩm, góp phần tăng tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp, làm thay đổi thói quen trong chăn nuôi của người dân từ chăn nuôi truyền thống, quy mô nhỏ lẽ chuyển sang chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô trang trại an toàn sinh học, phát triển nghề chăn nuôi gia cầm trong thời gian tới của địa phương.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 

Thời gian bắt đầu 08/2015
Thời gian kết thúc 08/2016
Kinh phí thực hiện 252.955 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo