[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ PHẾ THẢI TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP LÀM PHÂN BÓN HỮU CƠ TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Mậu Bình
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 ThS. Lê Mậu Bình Thạc sĩ
2 ThS. Đào Ngọc Hoàng Thạc sĩ
3 ThS. Trần Quang Phú Thạc sĩ
4 KS. Nguyễn Thị Minh Huyền Kỹ sư
5 KS. Lê Thị Kim Chi Kỹ sư
Mục tiêu

 1

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 1

Thời gian bắt đầu 08/2020
Thời gian kết thúc 08/2021
Kinh phí thực hiện 243 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo