[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU BỆNH HẠI, DIỄN BIẾN MỘT SỐ DỊCH HẠI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TỔNG HỢP TRÊN GIỐNG CHANH LEO ĐÀI NÔNG 1 TẠI QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Minh Tuấn
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 ThS. Trần Minh Tuấn Thạc sĩ
2 ThS. Nguyễn Văn Khoa Thạc sĩ
3 ThS. Bùi Phước Trang Thạc sĩ
4 KS. Nguyễn Hữu Tâm Kỹ sư
5 ThS. Võ Xuân Thành Thạc sĩ
6 ThS. Lê Thị Hiền Lương Thạc sĩ
7 ThS. Nguyễn Thái Bình Thạc sĩ
8 KS. Nguyễn Xuân Thế Kỹ sư
9 KS. Phạm Thị Phương Thảo Kỹ sư
10 ThS. Nguyễn Tuấn Lộc Thạc sĩ
Mục tiêu

Mục tiêu chung

Xác định được thành phần sâu bệnh hại cây chanh leo, xác định các đối tượng dịch hại chính, quy luật phát sinh gây hại và đề xuất được quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây chanh leo giống Đài Nông 1 để tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Mục tiêu cụ thể

- Xác định được thành phần dịch hại trên giống chanh leo Đài Nông 1 tại Quảng Trị.

- Theo dõi, đánh giá diễn biến, quy luật phát sinh gây hại của một số dịch hại chính trên giống chanh leo Đài Nông 1 tại Quảng Trị.

- Xây dựng thành công mô hình thử nghiệm áp dụng khoa học công nghệ và các biện pháp quản lý tổng hợp dịch hại chính trên cây chanh leo Đài Nông 1 nhằm tạo ra sản phẩm chanh leo đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

- Nghiên cứu, đề xuất được quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây chanh leo tại Quảng Trị.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 1

Thời gian bắt đầu 06/2020
Thời gian kết thúc 12/2021
Kinh phí thực hiện 410 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo