[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CUNG CẤP ĐIỆN PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT TẠI TRẠM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HƯỚNG HÓA
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Võ Văn Tâm
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 ThS. Võ Văn Tâm Thạc sĩ
2 KS. Trần Ngọc Tuấn Kỹ sư
3 TC. Phạm Trường Học
4 CN. Nguyễn Hữu Ngọc Cử nhân
Mục tiêu

Mục tiêu chung:

Ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời cung cấp điện góp phần giải quyết có hiệu quả công tác nghiên cứu, sản xuất vùng sâu, vùng xa tỉnh Quảng Trị. Đồng thời đây sẽ là mô hình để tuyên tuyền đến cộng đồng sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường.

Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu, thiết kế để xây dựng 01 hệ thống cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời có công suất 20 kWp phục vụ nghiên cứu, sản xuất tại trạm nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa.

- Đào tạo, hướng dẫn cho các kỹ thuật viên tại trạm đảm bảo sử dụng, vận hành và bảo dưỡng thành thạo hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

1. 01 Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái có công suất 20kWp

2. Đào tạo, tập huấn kiến thức về sữa chữa, bảo dưỡng, vận hành, sử dụng cho các cán bộ kỹ thuật tại Trạm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ Bắc Hướng Hóa

Thời gian bắt đầu 07/2019
Thời gian kết thúc 07/2020
Kinh phí thực hiện 547 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo