[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG THỬ NGHIỆM CÂY SÂM BỐ CHÍNH TẠI VÙNG GÒ ĐỒI HUYỆN TRIỆU PHONG
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Triệu Phong
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Quang Hùng
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 ThS. Nguyễn Quang Hùng Thạc sĩ
2 ThS. Hồ Viết Mễ Thạc sĩ
3 ThS. Hoàng Quang Dưỡng Thạc sĩ
4 CN. Trần Ngọc Thi Cử nhân
5 KS. Hoàng Xuân Điệp Kỹ sư
6 CN. Lê Thị Lan Anh Cử nhân
Mục tiêu

 Đánh giá khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế của cây sâm bố chính trên vùng gò đồi huyện Triệu Phong, làm cơ sở khoa học cho công tác quy hoạch phát triển cây sâm bố chính nói riêng và cây dược liệu nói chung tại địa bàn huyện Triệu Phong góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây sâm bố chính với quy mô 1.000m2 (trong đó hộ dân tham gia dự án đối ứng một phần kinh phí) có ứng dụng phương pháp phủ bạt và hệ thống tưới phù hợp.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 

Thời gian bắt đầu 09/2019
Thời gian kết thúc 07/2020
Kinh phí thực hiện 154 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo