[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG DỊCH THỂ VÀ NUÔI TRỒNG NẤM MỐI ĐEN (XERULA RADICATA) THƯƠNG PHẨM TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trạm Nghiên cứu và Phát triển Nấm
Chủ nhiệm nhiệm vụ Mai Trọng Nghĩa
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 KS. Mai Trọng Nghĩa Kỹ sư
2 ThS. Lê Mậu Bình Thạc sỹ
3 CN. Nguyễn Ngọc Huỳnh Cử nhân
4 CN. Thái Thị Tiểu Lan Cử nhân
5 TC. Nguyễn Thị Thanh Thúy Trung cấp
6 CN. Võ Văn Sang Cử nhân
7 PGS-TS. Đỗ Thị Bích Thủy Tiến sĩ
Mục tiêu

 11.1. Mục tiêu tổng quát: Góp phần đa dạng hóa thị trường nấm ăn và nấm dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị,  hướng đến mục tiêu tối đa hóa quy trình nuôi trồng nấm Mối đen nhằm đánh giá khả năng thích nghi, năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của giống nấm này và chuyển giao cho bà con nông dân trên địa bàn.

11.2. Mục tiêu cụ thể

- Khảo sát các điều kiện tối ưu và xây dựng quy trình sản xuất giống nấm Mối đen dịch thể quy mô 15 - 20 lít giống/mẽ trên thiết bị lên men 30 lít tại Trạm.

- Ứng dụng giống nấm dịch thể nuôi trồng thử nghiệm nấm Mối đen thương phẩm trên cơ chất mùn cưa cao su quy mô 4.000 bịch phôi nấm.

- Đánh giá sự sinh trưởng và phát triển, khả năng thích nghi, năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của giống nấm Mối đen.

- Hoàn thiện quy trình sản xuất giống dịch thể và nuôi trồng nấm Mối đen thương phẩm phù hợp với điều kiện của tỉnh Quảng Trị để khuyến cáo bà con áp dụng nhân rộng trong thời gian tới.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 111

Thời gian bắt đầu 12/2019
Thời gian kết thúc 06/2021
Kinh phí thực hiện 400 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo