[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU TẬP THỂ RƯỢU MEN LÁ BA NANG, NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN NƯỚC MẮM CỬA VIỆT.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Thiềm
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 CN. Trần Thiềm Cử nhân
2 CN. Hồ Bảo Quốc Cử nhân
3 KS. Lê Thanh Nam Kỹ sư
4 KS. Võ Quyết Tiến Kỹ sư
5 ThS. Võ Văn Tâm Thạc sĩ
6 CN. Nguyễn Trường Cử nhân
7 CN. Trần Hữu Hải Cử nhân
8 CN. Lê Văn Thắng Cử nhân
9 CN. Võ Thị The Cử nhân
Mục tiêu

 Mục tiêu chung

Xây dựng và vận hành mô hình tổ chức hệ thống quản lý và phát triển cho nhãn hiệu tập thể (NHTT) Rượu men lá Ba Nang, nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) Nước mắm Cửa Việt, nhằm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và nâng cao giá trị, danh tiếng các sản phẩm truyền thống của địa phương. Đồng thời, xây dựng các phương tiện, điều kiện quảng bá, truy xuất nguồn gốc (TXNG), khai thác NHTT, NHCN của 02 sản phẩm đặc trưng trên.

Góp phần đảm bảo đời sống người sản xuất và giữ gìn, phát huy các giá trị kinh tế, xã hội, văn hoá góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống văn bản, quy trình, thủ tục thực hiện công tác quản lý NHTT Rượu men lá Ba Nang và NHCN Nước mắm Cửa Việt.

- Triển khai hiệu quả trên thực tế mô hình thí điểm đối với hoạt động quản lý khai thác và phát triển giá trị các NHTT Rượu men lá Ba Nang, NHCN Nước mắm Cửa Việt.

 - Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá đối với NHTT Rượu men lá Ba Nang, NHCN Nước mắm Cửa Việt nhằm góp phần nâng cao giá trị kinh tế và thị phần của các sản phẩm đặc trưng mang NHTT, NHCN.

- Xây dựng hệ thống nhận diện sản phẩm cho các sản phẩm Rượu men lá Ba Nang, Nước mắm Cửa Việt.

- Xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhằm phát triển NHTT Rượu men lá Ba Nang, NHCN Nước mắm Cửa Việt, giúp ngăn chặn hiện tượng sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người sản xuất và tiêu dùng.

- Xây dựng hệ thống TXNG (theo Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ) và sử dụng tem TXNG cho sản phẩm nước mắm Cửa Việt.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 11

Thời gian bắt đầu 01/2020
Thời gian kết thúc 12/2021
Kinh phí thực hiện 850 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị