[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHÀ KÍNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU, THỬ NGHIỆM VÀ SẢN XUẤT MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG CÓ GIÁ TRỊ PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Văn Thanh Long
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 CN. Văn Thanh Long Cử nhân
2 KS. Trần Ngọc Tuấn Kỹ sư
3 ThS. Đào Ngọc Hoàng Thạc sĩ
4 CN. Hoàng Văn Thám Cử nhân
5 KS. Lê Văn Quyết Thắng Kỹ sư
6 KS. Phan Quốc Khánh Kỹ sư
7 CN. Nguyễn Quý Minh Cử nhân
Mục tiêu

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhà kính hiện đại áp dụng công nghệ 4.0 theo chế độ một quy trình vận hành cho tất cả đối tượng cần nghiên cứu giám sát và điều khiển các thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng) bên trong nhà kính phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết tại vùng đồng bằng của tỉnh Quảng Trị, trồng thử nghiệm hoa công nghệ cao trong nhà kính để hoàn thiện mô hình nhà kính đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất cây keo lai và lan hồ điệp.

- Xây dựng 01 nhà kính hiện đại kiểu mái vòm 432 m2, khung mái chịu tải trọng theo chiều đứng 25kg/m2, khung nhà chịu sức gió 120km/h.

- Nghiên cứu, thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển các thông số môi trường (điều khiển nhiệt độ trong khoảng từ (0÷8)oC- Đảm bảo nhiệt độ trong Nhà kính ≤320C, ẩm độ được điều khiển trong khoảng (5÷10)%, ánh sáng được điều khiển (70-90)%) bên trong nhà kính, thời gian điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng trong khoảng (30÷45) phút để đưa về nhiệt độ, ẩm độ cần thiết.

- Trồng thử nghiệm hoa công nghệ cao (cây keo lai, lan hồ điệp) trong nhà kính để hoàn thiện quy trình vận hành mô hình nhà kính hiện đại đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất tại vùng đồng bằng của tỉnh Quảng Trị. Nhà kính là nơi huấn luyện cây nuôi cấy mô đưa từ phòng thí nghiệm ra bên ngoài.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 111

Thời gian bắt đầu 07/2019
Thời gian kết thúc 01/2021
Kinh phí thực hiện 1288.736 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo