[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG NUÔI CÁ CHÌNH LỒNG TẠI QUẢNG TRỊ.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Văn Bến
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 CN. Trần Văn Bến Cử nhân
2 KS. Nguyễn Ngọc Lương Kỹ sư
3 KS. Lê Văn Mẫn Kỹ sư
4 CN. Nguyễn Quang Tỉnh Cử nhân
5 CN. Hoàng Thị Vân Anh Cử nhân
Mục tiêu

 - Thông qua ứng dụng lồng nuôi và công thức phối trộn chế biến thức ăn cho cá chình đem lại hiệu quả kinh tế cao để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong nuôi cá chình, góp phần tăng tỷ trọng chăn nuôi trong lĩnh vực thủy sản.

- Xây dựng nhóm hộ nông dân liên kết phát triển nuôi thủy sản áp dụng khoa học kỹ thuật. Góp phần chuyển đổi nhận thức của  hội viên nông dân từ phương pháp nuôi theo tập tục quán tính sang nuôi theo phương thức thâm canh, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong nuôi thủy sản đảm bảo chất lượng theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho hội viên nông dân và nhân rộng mô hình trên địa bàn.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 

Thời gian bắt đầu 11/2019
Thời gian kết thúc 11/2021
Kinh phí thực hiện 443.593 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo