[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH VƯỜN ƯƠM CÂY LÂM NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phạm Xuân Đỉnh
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Phạm Xuân Đỉnh Tiến sĩ
2 Vũ Đức Bình Thạc sĩ
3 Nguyễn Thị Thanh Nga Thạc sĩ
4 Nguyễn Hải Thành Thạc sĩ
5 Lê Công Định Thạc sĩ
6 Hà Văn Thiện Thạc sĩ
7 Nguyễn Thị Thúy Nga Thạc sĩ
8 Lê Thị Như Nguyệt Kỹ sư
9 Trần Anh Trung Kỹ sư
Mục tiêu

 1

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 1

Thời gian bắt đầu 09/2016
Thời gian kết thúc 08/2018
Kinh phí thực hiện 700 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo