[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ THÔN, BẢN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trường Chính trị Lê Duẩn
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Hữu Thánh
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 ThS. Nguyễn Hữu Thánh Thạc sĩ
2 ThS. Trần Hoàng Thạc sĩ
3 ThS. Trần Đức Dương Thạc sĩ
4 ThS. Cao Thị Hà Thạc sĩ
5 ThS. Ngô Thị Thu Hà Thạc sĩ
6 ThS. Trần Hữu Hòa Thạc sĩ
7 ThS. Lê Thị Thu Huyền Thạc sĩ
8 Ths. Nguyễn Thị Hồng Sâm Thạc sĩ
9 TS. Dương Hương Sơn Tiến sĩ
10 ThS. Đoàn Văn Hốt Thạc sĩ
Mục tiêu

 1

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 1

Thời gian bắt đầu 01/2018
Thời gian kết thúc 01/2019
Kinh phí thực hiện 270 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo