[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN CỦA CẤP ỦY, ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy
Chủ nhiệm nhiệm vụ Thái Văn Hoạt
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 ThS. Thái Văn Hoạt Thạc sĩ
2 CN. Lê Hữu Thọ Cử nhân
3 ThS. Bùi Phước Cẩn Thạc sĩ
4 CN. Nguyễn Thị Bích Nga Cử nhân
5 CN. Nguyễn Thị Yến Cử nhân
6 CN. Trần Việt Hoàng Cử nhân
7 CN. Trương Đình Chiến Cử nhân
8 CN. Nguyễn Minh Long Cử nhân
9 CN. Phan Thanh Hòa Cử nhân
Mục tiêu

 A

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 A

Thời gian bắt đầu 06/2017
Thời gian kết thúc 12/2018
Kinh phí thực hiện 200 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị