[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ CHỌN LỌC GIỐNG LỢN ĐỰC ƯU VIỆT NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG LỢN NUÔI THỊT TẠI QUẢNG TRỊ.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Sinh Tung - ThS. Nguyễn Phú Quốc
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Nguyễn Sinh Tung Bác sỹ thú y
2 Nguyễn Phú Quốc Thạc sĩ
3 Đoàn Trần Anh Minh Cử nhân
Mục tiêu

 A

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 B

Thời gian bắt đầu 08/2015
Thời gian kết thúc 11/2018
Kinh phí thực hiện 1266 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo