[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SẢN SUẤT VÀ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM PROBIOTIC BỔ SUNG THỨC ĂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHÙ HỢP TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Mậu Bình
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 ThS. Lê Mậu Bình Thạc sĩ
2 ThS. Nguyễn Thái Nhân Thạc sĩ
3 ThS. Đào Ngọc Hoàng Thạc sĩ
4 KS. Nguyễn Thị Minh Huyền Kỹ sư
5 KS. Lê Thị Kim Chi Kỹ sư
6 ThS.Trần Quang Phú Thạc sĩ
7 PGS.TS Đỗ Thị Bích Thủy Tiến sĩ
Mục tiêu

 ng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm probiotic có các chủng vi sinh vật hữu ích phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị và ứng dụng bổ sung vào thức ăn nuôi trồng thủy sản phục vụ phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản nói chung, phát triển nghề nuôi tôm nói riêng theo hướng sản xuất hàng hoá có sức cạnh tranh cao phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, theo hướng phát triển bền vững

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 - Đào tạo 02 cán bộ kỹ thuật có chuyên môn tương ứng học tập, tiếp nhận quy trình sản xuất chế phẩm probiotic bổ sung thức ăn nuôi trồng thủy sản tại Viên Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội

-Chế phẩm probiotic bổ sung thức ăn nuôi trồng thủy sản

Thời gian bắt đầu 08/2018
Thời gian kết thúc 12/2019
Kinh phí thực hiện 493 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo