[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ ĐỊA CHÍ QUẢNG TRỊ.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Bình
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 PGS.TS Nguyễn Văn Nhật Tiến sĩ
2 TS. Nguyễn Bình Tiến sĩ
3 PGS.TS Hà Mạnh Khoa Tiến sĩ
4 ThS. Lê Đức Thọ Thạc sĩ
5 ThS. Nguyễn Thị Hồng Thạc sĩ
6 Nhà báo Y Thi
7 CN. Cái Thị Vượng Cử nhân
8 ThS. Lê Đình Hào Thạc sĩ
9 CN Nguyễn Văn Cường Cử nhân
10 CN. Phan Tuấn Anh Cử nhân
11 KS. Lê Thanh Nam Kỹ sư
12 CN. Mai Thị Lan Cử nhân
13 CN. Võ Thị Minh Ngọc Cử nhân
14 CN. Hồ Bảo Quốc Cử nhân
15 CN. Hồ Mỹ Anh Cử nhân
Mục tiêu

 - 

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 -

Thời gian bắt đầu 11/2016
Thời gian kết thúc 12/2019
Kinh phí thực hiện 1650 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị