[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH QUẢNG TRỊ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI HIỆN NAY
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Thị Hương
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 TS. Lê Thị Hương Tiến sĩ
2 CN. Nguyễn Thị Thu Thủy Cử nhân
3 ThS. Phạm Hữu Huyện Thạc sĩ
4 TS. Phạm Thế Kiên Tiến sĩ
5 PGS.TS Phan Minh Tiến Tiến sĩ
6 TS. Đinh Thị Hồng Vân Tiến sĩ
7 TS. Hoàng Kim Toản Tiến sĩ
8 ThS. Nguyễn Xuân Hiếu Thạc sĩ
9 CN. Lê Quang Vũ Cử nhân
Mục tiêu

 Đề tài nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng giáo dục kỹ năng sống (GDKNS) thông qua hoạt động dạy học cho học sinh tiểu học tỉnh Quảng Trị, trên cơ sở đó xây dựng chương trình GDKNS và đề xuất các biện pháp GDKNS cho học sinh tiểu học ở tỉnh Quảng Trị nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Cụ thể:

1. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về GDKNS cho học sinh tiêu học thông qua hoạt động dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giác dục hiện nay.

2. Tìm hiểu thực trạng kỹ năng sống của học sinh tiểu học và GDKNS thông qua hoạt động dạy học cho học sinh tiểu học ở tỉnh Quảng Trị.

3. Xây dựng chương trình GDKNS cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học ( Đề tài tập trung xây dựng chương trình giáo dục các KNS: (1) kỹ năng tự nhận thức, (2) kỹ năng giao tiếp, (3) kỹ năng quản lý cảm xúc và ứng phó với căng thẳng, (4) kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định có trách nhiệm, (5) kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ và hình thành, xác định các giá trị, và (6) kỹ năng tự bảo vệ bản thân nhằm phát triển trí tuệ cảm xúc và tăng cường khả năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh tiêu học).

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 - Báo cáo khoa học về kết quả nghiên cứu.

- Các báo cáo chuyên đề ( 15 chuyên đề tương ứng).

- Tổ chức 02 Hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia.

với nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiêu học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tỉnh Quảng Trị hiện nay.

- Xây dựng chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học ở tỉnh Quảng Trị.

+ Xây dựng quy trình, nguyên tắc chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học ở tỉnh Quảng Trị.

+ Xây dựng nội dung giáo dục kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý cảm xúc và ứng phó với các căng thẳng của học sinh tiêu học.

+ Xây dựng nội dung giáo dục kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định có trách nhiệm, tìm kiếm sự hỗ trợ, hình thành và xác định các giá trị cho học sinh tiểu học.

+ Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh tiểu học.

- Nghiên cứu đưa ra đề xuất biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

- Triển khai xây dựng mô hình thực nghiệm ứng dụng chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học ở tỉnh Quảng Trị.

Thời gian bắt đầu 02/2018
Thời gian kết thúc 05/2019
Kinh phí thực hiện 300 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo