[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ TRỒNG THỬ NGHIỆM MỘT SỐ CÂY DƯỢC LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAM LỘ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cam Lộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phạm Viết Thanh
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 ThS. Phạm Viết Thanh Thạc sĩ
2 ThS. Trần Hoài Linh Thạc sĩ
3 CN. Lê Hải Hưng Cử nhân
4 KS. Mai Chiếm Khể Kỹ sư
5 CN. Lê Xuân Thể Cử nhân
Mục tiêu

 ABC

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 ABC

Thời gian bắt đầu 08/2017
Thời gian kết thúc 07/2019
Kinh phí thực hiện 856 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo