[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ ĐIỀU TRA, THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHÊ CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Thái Sơn
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 CN.Lê Thái Sơn Cử nhân
2 CN.Trần Thị Hà Phương Cử nhân
3 CN.Trương Thị Bích Thảo Cử nhân
4 CN.Nguyễn Thị Thùy Trang Cử nhân
5 CN.Trần Ánh Ngọc Cử nhân
6 ThS.Đào Ngọc Hoàng Thạc sĩ
Mục tiêu

 Ø Điều tra, thống kê và tổng hợp, tính toán được 3 chỉ tiêu KH&CN:

-         Điều tra, thống kê chỉ tiêu Số tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh.

-         Điều tra, tổng hợp chỉ tiêu Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

-         Điều tra, thống kê, tính toán chỉ tiêu Chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị trên phạm vi toàn tỉnh.

Ø Báo cáo 03 chỉ tiêu KH&CN theo biểu mẫu báo cáo thống kê đúng quy định, thời hạn.

Ø Xây dựng phần mềm tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 - Điều tra, thu thập số liệu 03 chỉ tiêu KH&CN trên địa bàn tỉnh: 217 Doanh nghiêp và HTX; 127 tổ chức đơn vị;

- Hoàn thiện Phần mềm tính toán chỉ số Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị.

- Báo cáo chỉ tiêu thống kê: Số tổ chức KH&CN và Chi cho NC&PT

Thời gian bắt đầu 06/2018
Thời gian kết thúc 06/2019
Kinh phí thực hiện 167 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị