[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾT NỐI CUNG - CẦU HÀNG HÓA HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Đỗ Thị Lý
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 CN. Đỗ Thị Lý Cử nhân
2 CN. Trần Thị Thanh Hà Cử nhân
3 CN. Nguyễn Thị Quế Phượng Cử nhân
4 CN. Hoàng Thị Minh Hồng Cử nhân
5 CN. Lê Thị Yến Cử nhân
6 CN. Lê Thị Lan Cử nhân
7 CN. Trần Thị Thúy Nga Cử nhân
8 KS. Nguyễn Trương Hoàn Kỹ sư
9 CN. Lê Thị Thanh Huyền Cử nhân
10 CN. Nguyễn Thị Bích Thảo Cử nhân
Mục tiêu

 Đề xuất các giải pháp kết nối cung cầu có tính khả thi cao, góp phần hỗ trợ các hộ gia đình, các doanh nghiệp nữ mở rộng sản xuất, chế biến, tăng thu nhập cho hộ gia đình, tạo việc làm cho phụ nữ trên địa bàn; xây dựng thương hiệu cho các nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh; cụ thể hóa các mục tiêu của Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 - Báo cáo thực trạng, đề xuất các giải pháp thực hiện kết nối cung - cầu sản phẩm công nghiệp nông thôn, nông nghiệp sạch của hội viên, phụ nữ phù hợp, có tính khả thi cao;

- Xây dựng thí điểm 03 mô hình giới thiệu, bán sản phẩm công nghiệp nông thôn, nông nghiệp sạch của hội viên, phụ nữ tại huyện/thị/thành phố, gắn với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh (02 gian hàng trưng bày; 01 trang facebook; 01 phiên chợ);

- 01 bài báo về kết quả thực hiện đề tài đăng trên tạp chí khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Thời gian bắt đầu 08/2019
Thời gian kết thúc 08/2020
Kinh phí thực hiện 425 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo