[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM TINH BỘT NGHỆ TRÊN DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ QUY MÔ 30 KG TINH BỘT NGHỆ/NGÀY TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Văn Toản
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 PGS.TS. Nguyễn Văn Toản Tiến sĩ
2 TS. Nguyễn Văn Huế Tiến sĩ
3 TS. Võ Văn Quốc Bảo Tiến sĩ
4 TS. Nguyễn Đức Chung Tiến sĩ
5 Ths. Lê Thanh Long Thạc sĩ
6 Ths. Trần Ngọc Khiêm Thạc sĩ
7 Ths. Đào Thị Thanh Thảo Thạc sĩ
8 Ths. Tống Thị Quỳnh Anh Thạc sĩ
9 Ths. Nguyễn Thị Diễm Hương Thạc sĩ
10 Ths. Trần Thanh Quỳnh Anh Thạc sĩ
11 KS. Võ Quyết Tiến Kỹ sư
12 CN. Phạm Thị Ngọc Anh Cử nhân
Mục tiêu

 Xây dựng mô hình ứng dụng và triển khai những tiến bộ về khoa học công nghệ để tạo ra sản phẩm tinh bột nghệ có chất lượng cao, nhằm khai thác có hiệu quả giá trị thương phẩm nghệ tươi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 Dự án đã hoàn thành toàn bộ các nội dung được đề ra gồm có:

- Nội dung 1: điều tra thực trạng sau thu hoạch có liên quan đến hàm lượng curcumin trong củ nghệ tươi tại tỉnh Quảng Trị

- Nội dung 2: xây dựng quy trình sản xuất tinh bột nghệ

- Nội dung 3: chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất tinh bột nghệ

- Nội dung 4: xây dựng lắp đặt dây chuyền thiết bị sản xuất tinh bột nghệ

- Nội dung 5: công bố hợp quy chất lượng và xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm tinh bột nghệ trên thị trường

Thời gian bắt đầu 12/2016
Thời gian kết thúc 12/2018
Kinh phí thực hiện 960 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo