[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SẢN SUẤT VÀ QUY TRÌNH SỬ DỤNG CHẾ PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NEO-POLYMIC PHÙ HỢP TẠI QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Viện Hóa sinh biển
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thị Kim Cúc
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Nguyễn Quang Hùng Thạc sỹ
2 Nguyễn Thị Minh Huyền Kỹ sư
3 Lê Mậu Bình Thạc sỹ
4 Bùi Thị Tân Diệu Cử nhân
5 Lê Đông Hà Cử nhân
6 Hà Thị Thu Hiền Kỹ sư
7 Lê Thị Hoa Kế toán
8 Nguyễn Thị Kim Oanh Văn thư, hành chính
Mục tiêu

Tiếp nhận chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất Neo-Polymic có các chủng vi sinh vật phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị và các vùng lân cận.

- Đào tạo cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN làm chủ được công nghệ, sản xuất chế phẩm Neo-Polymic và ứng dụng vào thực tiễn nuôi trồng thủy sản của tỉnh.


Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công nghệ đề tài Nghiên cứu ứng dụng công

nghệ sản xuất và quy trình sử dụng chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản NeoPolymic phù hợp tại Quảng Trịđơn vị tiếp nhận công nghệ đã hoàn thành tốt các mục tiêu và nội dung được phê duyệt. Các kết quả đạt được như sau:

- Đã xây dựng thuyết minh nhiệm vụ: Tiếp nhận công nghệ đề tài: Nghiên cứu ứng
dụng công nghệ sản xuất và quy trình sử dụng chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy 
sản Neo-Polymic phù hợp tại Quảng Trịvà đã chỉnh sửa thuyết minh theo yêu cầu của hội đồng khoa học.

- Trung tâm đã thành lập Ban điều hành tiếp nhận công nghệ đề tài và phân công trách nhiệm cho từng thành viên. - Đã tiến hành mua sắm các hoá chất cần thiết để sản xuất chế phẩm Neo-polymic.
- Đã đào tạo 03 lượt cán bộ kỹ thuật tiếp nhận công nghệ tại Hà Nội, các cán bộ nắm vững quy trình sản xuất chế phẩm.

- Tổ chức học tập, khảo sát các mô hình sản xuất chế phẩm Neo-Polymic và ứng dụng xử lý môi trường nuôi tôm tại Hà Tỉnh. Bước đầu đã nắm bắt được thông tin và quy trình thực tiển (03 người).

- Đã tiếp nhận 02 quy trình công nghệ được Viện Hoá sinh biển chuyển giao và triển khai sản xuất đủ số lượng chế phẩm sinh học Neo-Polymic (50kg dạng bột và 50 lít dạng lỏng).

- Đã tiếp nhận quy trình ứng dụng chế phẩm Neo-polymic xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản tại 03 địa điểm của 03 huyện Triệu Phong, Gio Linh và Vĩnh Linh.

Thời gian bắt đầu 01/2013
Thời gian kết thúc 12/2014
Kinh phí thực hiện 850 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo