[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ - GIS TRONG VIỆC GIÁM SÁT VÀ KHỐNG CHẾ CÚM GIA CẦM TẠI QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Chi cục Thú y Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Thị Nga
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Nguyễn Thị Thúy Hằng BS
2 Dương Ngọc Linh KS
3 Bùi Phước Minh Phương KS
4 Lê Quang Ánh KS
5 Lê Thanh Minh CN
6 Hà Thế Trọng CN
7 Lê Thái Sơn CN
8 Dương Hương Ly CN
Mục tiêu

Phục vụ công tác quản lý, cảnh báo tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ GIS trong việc dự tính, dự báo dịch cúm gia cầm, nhằm hạn chế thiệt hại trong chăn nuôi gia cầm, góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi hiệu quả, bền vững.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Hoàn thành việc xây dựng đề cương chi tiết thuyết minh đề tài được thẩm định, xây dựng kế hoạch nghiên cứu và phân công công việc cho từng nhóm thành viên tham gia đề tài.

- Xây dựng biểu mẫu điều tra khảo sát và điều tra tại 142 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thành phố, thị xã đồng thời tổng hợp, xử lý số liệu điều tra khảo sát.

- Xây dựng CSDLbao gồm:

+ Dữ liệu thuộc tính: CSDL dịch bệnh, trang trại chăn nuôi gia cầm, cơ sở ấp nở gia cầm, điểm giết mổ gia cầm và bán gia cầm sống, tiêm phòng vắc xin, tổng đàn gia súc gia cầm, đại lý kinh doanh thuốc thú y.

+ Dữ liệu không gian: Bản đồ phân bố ổ dịch cúm gia cầm, bản đồ phân bố trang trại chăn nuôi gia cầm, bản đồ phân bố hiện trạng chăn nuôi gia cầm.

+ Xử lý số liệu và lập CSDL bằng công nghệ SQL server

- Xây dựng phần mềm quản trị hệ thống CSDL dịch tễ bệnh cúm gia cầm.

- Tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến của các chuyên gia.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng.

- Báo cáo khoa học về kết quả nghiên cứu.

Thời gian bắt đầu 05/2014
Thời gian kết thúc 05/2015
Kinh phí thực hiện 140 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo