[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀN, HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỤ MÁU DƯỚI MÀNG CỨNG MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Quốc Tuấn
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Trần Quốc Tuấn Bác sĩ CKII
2 Trương Xuân Nhuận Bác sĩ CKII
3 Hoàng Đức Dũng Bác sĩ CKII
4 Thái Văn Hiệp Cử nhân gây mê hồi sức
5 Văn Nhật Minh Bác sĩ y khoa
Mục tiêu

 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàn, hình ảnh cắt lớp vi tính và kết quả điều trị tụ máu dưới màng cứng mạn tính tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng trị

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàn, hình ảnh cắt lớp vi tính và kết quả điều trị tụ máu dưới màng cứng mạn tính tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng trị

Thời gian bắt đầu 09/2015
Thời gian kết thúc 09/2016
Kinh phí thực hiện 347 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo