[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NÂNG CAO NHẬN THỨC, KỸ NĂNG VỀ NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thị Thanh
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Lê Thanh Nam KS
2 Dương Mạnh Tường KS
3 Hoàng Văn Thám CN
4 Võ Văn Tâm ThS
5 Trần Thiềm CN
6 Văn Thanh Long CN
7 Lê Thị Hà Nhiên CN
8 Nguyễn Thị Thanh Tuyền CN
Mục tiêu

Nâng cao nhận thức, kỹ năng về năng suất, chất lượng cho các tổ chức và doanh nghiệp. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp về năng suất và chất lượng.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Bảng số liệu điều tra, khảo sát và báo cáo phân tích, đánh giá về nhu cầu của doanh nghiệp về nâng cao nhận thức và kỹ năng về năng suất: 02 đợt (năm 2011 và 2013)

- 01  khóa đào tạo cho 05 cán bộ tham gia trong năm 2012 và  02 cán bộ tham gia trong năm 2014 nâng cao kiến thức quản lý về năng suất, chất lượng. 

- Đào tạo, bồi dưỡng phổ cập kiến thức về Năng suất và Chất lượng: 02 lớp  đào tạo tập trung cho 40 học viên năm 2011, 03 lớp  đào tạo tại 03 doanh nghiệp năm 2012, 02 lớp  đào tạo tập trung cho 80 học viên trong năm 2011 và năm 2014.

- 06 chuyên mục được phát sóng trên Đài Phát thanh và truyền hình Quảng Trị:

+ Mô hình quản lý chiến lược;

+ Sử dụng ma trận SWOT để phân tích môi trường kinh doanh;

+ Sử dụng ma trận BCG để lựa chọn chiến lược;

+ Sử dụng Bản mô tả nhiệm vụ để phân tích công việc;

+ Kỹ năng xác định nhu cầu nhân viên để nâng cao hiệu quả công việc.

+ Các phương pháp Đo lường kết quả, kiểm tra, điều chỉnh chiến lược.

- 10 bộ tiêu chuấn cơ sở cho 10 cơ sở sản xuất Nước uống đóng chai .

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định tổ chức đủ năng lực đánh giá sự phù hợp.

Thời gian bắt đầu 07/2011
Thời gian kết thúc 06/2015
Kinh phí thực hiện 500 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo