[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ CÔNG GIÁO QUẢNG TRỊ TỪ 1975 ĐẾN NAY, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Ban Dân vận Tỉnh ủy
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Thị Lan Hương
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Võ Trường Sơn CN
2 Mai Xuân Tâm CN
3 Trần Văn Tuấn CN
4 Trần Trọng Huân ThS
5 Hoàng Thanh Vũ CN
6 Lê Thị Kim Vui CN
7 Nguyễn Thị Hồng CN
8 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt CN
Mục tiêu

 - Nghiên cứu, hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về tôn giáo và công tác tôn giáo, trong đó có Công giáo.

- Đánh giá đúng thực trạng, tình hình hoạt động của Công giáo ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn từ năm 1975 đến nay.

- Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt động của Công giáo ở tỉnh Quảng Trị; đề xuất những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị các cấp trong thực hiện công tác tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng phù hợp với thực tiễn địa phương và đảm bảo đúng pháp luật.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Công giáo du nhập vào Quảng Trị khá sớm và có ảnh hưởng đến văn hoá, phong tục tập quán, tâm lý, lối sống của một bộ phận dân cư. Hầu hết tín đồ, chức sắc, chức việc Công giáo ở Quảng Trị là nhân dân lao động, có tinh thần yêu nước, ý thức tự cường dân tộc, đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc. Hơn 45 năm sau ngày quê hương giải phóng, các hoạt động của Công giáo Quảng Trị diễn ra thuần tuý tôn giáo và đảm bảo đúng pháp luật. Đông đảo bà con giáo dân, chức sắc tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước… góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hướng tới xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Đề án “Công giáo Quảng Trị từ 1975 đến nay, thực trạng và giải pháp” là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách tổng quát nhất về Công giáo và công tác đối với Công giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ năm 1975 đến nay. Quá trình triển khai nghiên cứu, Ban Chủ nhiệm đề án đã tiến hành nhiều phương pháp như thu thập thông tin, tài liệu, nghiên cứu cơ sở lý luận, tổ chức điều tra, khảo sát trực tiếp các cán bộ, người dân mà đặc biệt là chức sắc, tín đồ Công giáo trên địa bàn tỉnh. Đề án đi sâu phân tích, tổng hợp, đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện, khoa học, đúng thực trạng tình hình Công giáo Quảng Trị trong quá trình du nhập, hình thành và phát triển, nhất là giai đoạn từ năm 1975 đến nay; đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đối với công tác tôn giáo nói chung và công tác đối với Công giáo nói riêng. Từ đó, đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đối với Công giáo, góp phần thực hiện tốt công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo. Sau khi hoàn chỉnh đề án, Ban Chủ nhiệm sẽ tiến hành nghiên cứu, xây dựng tài liệu chuyên khảo cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, công tác tôn giáo ở các cấp, các ngành nhằm nâng cao chất lượng tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đề án “Công giáo Quảng Trị từ 1975 đến nay, thực trạng và giải pháp” là đề tài còn khá mới, thuộc lĩnh vực khó và nhạy cảm. Bên cạnh đó, do giới hạn về con người, thời gian, kinh phí thực hiện nên đề án còn có một số hạn chế không tránh khỏi. Ban Chủ nhiệm mong tiếp nhận sự đóng góp ý kiến của các cơ quan, các chuyên gia quan tâm đến đề án

Thời gian bắt đầu 12/2016
Thời gian kết thúc 12/2017
Kinh phí thực hiện 200 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo