[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Quang Bình
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Thái Thị Nga Cử nhân
2 Lê Thái Sơn Cử nhân
3 Nguyễn Thị Hòa Cử nhân
4 Dương Hương Ly Cử nhân
5 Nguyễn Đạo Quyết Cử nhân
6 Lê Văn Hoan Cử nhân
7 Nguyễn Thị Hà Cao đẳng
8 Nguyễn Viết Chiến Thạc sỹ
9 Trần Lương Tưởng Cử nhân
Mục tiêu

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý kế hoạch công việc đồng bộ có sự giám sát, nhắc nhở áp dụng được cho tất cả các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 Đề tài đã hoàn thành tốt khối lượng công việc so với thuyết minh ban đầu và hợp đồng nghiên cứu đề ra. Và đã xây dựng được hệ thống phần mềm quản lý kế hoạch công việc online, hỗ trợ chức năng quản lý cụ thể như sau:

-         Cho phép các cá nhân chủ động xây dựng kế hoạch năm, quý để hoàn thành một phần lớn công tác chính của mình, hạn chế tối đa tư tưởng thụ động ngồi chờ việc. Tạo động lực và tiền đề để từng cá nhân luôn luôn tự vươn lên tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác cho CBCNV trong cơ quan bằng các giải pháp sau:   

+ Nhân viên biết được nội dung nhiệm vụ, phân biệt được cấp nào giao nhiệm vụ, thời gian phải hoàn thành, mức độ khẩn và ai là người phối hợp với mình để thực hiện nhiệm vụ đó.

+ Tiết kiệm thời gian, từng bước thực hiện có hiệu quả CCHC trong cơ quan

+ Tạo điều kiện về thời gian, không gian... làm việc cho CBCNV ở bất cứ lúc nào, nơi nào.

-         Cho phép lãnh đạo phòng nắm chắc kế hoạch từng cá nhân từ đó điều hòa được công việc giữa các cá nhân, bộ phận theo chức năng nhiệm vụ. Lãnh đạo nắm chắc kế hoạch từng cá nhân từ đó điều hòa được công việc giữa các cá nhân, bộ phận theo chức năng nhiệm vụ.

-         Giúp lãnh đạo phân tích một cách tổng hợp, chi tiết trên kết quả thống kê tổng hợp đối với từng đối tượng cần nghiên cứu (Từng bước hoàn thiện vị trí việc làm cho từng cá nhân, bộ phận. Làm cơ sở sàng lọc, đào tạo lại hoặc đào thải ra khỏi bộ máy nếu cá nhân đó không đảm nhận được kế hoạch giao; đồng thời làm cơ sở để giảm biên chế hoặc thu nhập tăng thêm cho CB CNV trong đơn vị)

-         Phần mềm thiết kế được ứng dụng cho nhiều loại hình tổ chức (Kể cả cho từng cá nhân), thân thiện với người sử dụng.

Thời gian bắt đầu 03/2014
Thời gian kết thúc 03/2015
Kinh phí thực hiện 200 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo