[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN KHÍ HẬU, THỦY VĂN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 1993-2013 DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thanh Lợi
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Nguyễn Hùng Trí Thạc sỹ
2 Nguyễn Thanh Sơn PGS.TS
3 Ngô Chí Tuấn Thạc sỹ
4 Trịnh Minh Ngọc Thạc sỹ
5 Phạm Lê Phương HVCH
6 Vũ Thanh Hằng Tiến sỹ
7 Nguyễn Phương Nhung Thạc sỹ
8 Lê Thị Hoa Sen Tiến sỹ
9 Nguyễn Vĩnh An Kỹ sư
10 Võ Quốc Hoàng Thạc sỹ
11 Vũ Mạnh Cường Thạc sỹ
Mục tiêu

Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 - 2013.

Nghiên cứu diễn biến của hiện tượng khí hậu, thủy văn giai đoạn 1993 - 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu và dự báo cho giai đoạn 2015 - 2035.

Đề xuất hệ thống giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đối với một số ngành để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Bảng tổng hợp số liệu, cơ sở dữ liệu, thông tin về khí tượng thủy văn 20 năm qua (1993-2013).

- 01 Bộ cơ sở dữ liệu bằng phần mềm Excel về khí hậu thủy văn 20 năm qua (1993-2013).

- 05 báo cáo chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.

- Biên bản Hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia.

- Đã đăng 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.

+ "Diễn biến khí hậu tỉnh Quảng Trị thời kỳ 1993 - 2013 và thời kỳ chịu tác động của biến đổi khí hậu 2015 - 2035". Đã được đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội: Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 30, số 6S(2014)

+ "Diễn biến dòng chảy tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2035 theo kịch bản Biến đổi khí hậu". Đã được đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội: Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 31, số 1S(2015)

- 01 Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học.

Thời gian bắt đầu 07/2014
Thời gian kết thúc 06/2015
Kinh phí thực hiện 160 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo