[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐÃ CÓ, ĐIỀU TRA BỔ SUNG, ĐÁNH GIÁ NGUỒN NGUYÊN LIỆU KHOÁNG SẢN ĐỂ SỬ DỤNG LÀM CÁC SẢN PHẨM MỸ NGHỆ, TRANG TRÍ, TRANG LÁT VÀ KHẢ NĂNG KHAI THÁC SỬ DỤNG GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG Ở TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Viện Địa chất
Chủ nhiệm nhiệm vụ Bùi Ấn Niên
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Trần Việt Anh Thạc sỹ
2 Trần Văn Hiếu Thạc sỹ
3 Vũ Hoàng Ly Thạc sỹ
4 Trần Quốc công Thạc sỹ
5 Nguyễn Hải Đăng Thạc sỹ
Mục tiêu

 - Xác định được các loại hình đá và các nguyên liệu khoáng đáp ứng yêu cầu về đá mỹ nghệ, đá trang lát, trang trí và trưng bày trên địa bàn của tỉnh.

- Đánh giá sơ bộ tài nguyên dự báo và khả năng khai thác sử dụng ở những điểm có triển vọng.

- Đề xuất định hướng khai thác và chế tác có tính đến nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 Nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành:

- Báo cáo chuyên đề 1:  Nghiên cứu định hướng chế tác các sản phẩm mỹ nghệ trên cơ sở các mẫu đá thu thập.

- Báo cáo chuyên đề 2: Xác lập tiêu chí và tiền đề triển vọng, tài nguyên dự báo cho các khu vực nghiên cứu.

- Báo cáo chuyên đề 3: Đề xuất phương hướng khai thác, chế biến và sử dụng hợp lý, các giải pháp kỹ thuật và xã hội nhắm bảo vệ tài nguyên và môi trường.

- Báo cáo khoa học và kết quả nghiên cứu.

- Các mẫu điển hình, các sản phẩm chế tác thử nghiệm và trưng bày.

Thời gian bắt đầu 05/2013
Thời gian kết thúc 05/2015
Kinh phí thực hiện 390 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo