[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU, KHẢO NGHIỆM TẬP ĐOÀN GIỐNG LÚA THUẦN MỚI, BỔ SUNG VÀO CƠ CẤU BỘ GIỐNG CHỦ LỰC CỦA TỈNH
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Thanh Hiền
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Nguyễn Hồng Phương Thạc sỹ
2 Nguyễn Hữu Tâm Kỹ sư
3 Trương Thị Mỹ Hạnh Thạc sỹ
Mục tiêu

 Mục tiêu tổng quát:

- Lựa chọn được một số giống lúa thuần mới, ngắn ngày, thích ứng với biến đổi khí hậu, có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu thời tiết, đất đai, tập quán canh tác của bà con nông dân, kháng một số đối tượng sâu bệnh chủ yếu... để bổ sung vào cơ cấu bộ giống lúa chủ lực của tỉnh.

 + Mục tiêu cụ thể:

- Xác định được cơ cấu giống lúa chủ lực của 04 huyện trọng điểm lúa: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng trong 10 năm qua. Đồng thời, xác định năng suất, sản lượng của các giống lúa và các nguyên nhân làm tăng/giảm năng suất. Qua đó, đánh giá và đưa ra nhận xét đúng thực trạng về việc sử dụng bộ giống lúa chủ lực ở địa phương đã sử dụng trong thời gian qua.

- Trên cơ sở kết quả khảo nghiệm để lựa chọn một số giống lúa thuần mới, ngắn ngày, thích ứng với biến đổi khí hậu, có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu thời tiết, đất đai, tập quán canh tác của bà con nông dân, kháng một số đối tượng sâu bệnh chủ yếu... để bổ sung vào cơ cấu bộ giống lúa chủ lực của tỉnh trong thời gian tới.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Bảng số liệu, cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác điều tra và nghiên cứu thực trạng với 180 phiếu điều tra khảo sát.

- Kết quả tổ chức 02 lớp tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng lúa thuần mới cho các hộ dân tham gia mô hình.

- Xây dựng được 02 mô hình khảo nghiệm tại HTX Quang Thượng, xã Gio Quang, huyện Gio Linh và HTX Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, với diện tích mỗi mô hình 01 ha.

- Kết quả Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện 02 mô hình khảo nghiệm.

- Kết quả Hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia đánh giá, lựa chọn các giống lúa thuần mới bổ sung vào cơ cấu bộ giống lúa chủ lực của tỉnh.

- Hoàn thiện 02 quy trình sản xuất giống lúa thuần mới.

- Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học.

Thời gian bắt đầu 05/2013
Thời gian kết thúc 05/2015
Kinh phí thực hiện 250 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo