[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ KHẢO SÁT, THỐNG KÊ NGƯỜI VIỆT NAM CÓ QUÊ GỐC Ở QUẢNG TRỊ ĐANG SINH SỐNG, HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI VÀ KHẢ NĂNG HỢP TÁC TRONG TƯƠNG LAI
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sơ Ngoại vụ
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Khánh Phôi
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Nguyễn Đức Thiện ThS
2 Nguyễn Văn Hanh CN
3 Nguyễn Thị Đức Hạnh ThS
4 Nguyễn Văn Biên CN
5 Thái Hữu Liêu CN
6 Nguyễn Thị Ánh Tuyết ThS
7 Lê Thị Thúy Hằng CN
8 Dương Thị Thúy Hải CN
9 Hoàng Thị Phương Dung CN
10 Nguyễn Linh Cường CN
11 Nguyễn Đăng Đơn CN
Mục tiêu

 

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 

Thời gian bắt đầu 11/2015
Thời gian kết thúc 11/2016
Kinh phí thực hiện 197 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo