[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢNG BÁ, THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM CÁC NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Thái Sơn
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Nguyễn Đạo Quyết CN
2 Thái Thị Nga CN
3 Trần Thị Thuyết CN
4 Trần Ánh Ngọc CN
Mục tiêu

 -   Quảng bá thông tin cơ bản về nghề, làng nghề, nghệ nhân, hộ sản xuất, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm làng nghề và đặc biệt giới thiệu thông tin các mặt hàng, sản phẩm của các làng nghề trên địa bản tỉnh.

- Xây dựng được cấu trúc mối quan hệ giữa các đối tượng làng nghề, bao gồm: địa bàn, làng nghề, ngành nghề, nghệ nhân, hộ sản xuất, sản phẩm,... nhằm tạo ra sự liên kết chặt chẽ thông tin với nhau giúp cho người khai thác thông tin (người duyệt web) có cái nhìn dễ dàng, sâu sắc hơn về vấn đề cần quan tâm.

-   Tạo ra một môi trường giúp cho các sản phẩm của làng nghề có thêm môt kênh được lưu thông thông qua việc “giới thiệu – đặt hàng”; trao đổi thông tin, thương mại hóa sản phẩm giữa khách hàng quan tâm và người sản xuất.

-  Thông tin dữ liệu được theo dõi một cách có hệ thống, rõ ràng, tài liệu được lưu trữ trong nhiều năm và cập nhật dễ dàng.

-    Vận hành trên môi trường mạng, bảo mật cao.  

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 Nhiệm vụ đã hoàn thành tốt khối lượng công việc và tiến độ so với thuyết minh ban đầu và hợp đồng nghiên cứu đề ra. Cụ thể như sau:

-   Thuyết minh đề cương chi tiết đã được phê duyệt

-   Trang thông tin điện tử về Làng nghề Quảng Tri;

-  Cơ sở dữ liệu đã được cập nhật thông tin cơ bản về các nghề, làng nghề trên địa bàn tỉnh (theo điều tra, khảo sát)

-   Hệ thống quản trị Trang thông tin điện tử về Làng nghề

- Hoàn thành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Website nghề, làng nghề tỉnh Quảng Trị.

-  Tài liệu hướng dẫn sử dụng trang thông tin điện tử.

- Đã tổ chức lớp tập huấn: Các thành viên tham gia đã được hướng dẫn sử dụng các chức năng liên quan của hệ thống và cập nhật thông tin cho website.

Thời gian bắt đầu 06/2016
Thời gian kết thúc 12/2016
Kinh phí thực hiện 155 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo