[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG HOA LILY THƯƠNG PHẨM TẠI XÃ HƯỚNG PHÙNG, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Bùi Thị Tân Diệu
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Đào Ngọc Hoàng ThS
2 Nguyễn Thị Minh Huyền KS
3 Nguyễn Quang Hùng ThS
4 Lương Tú Nam CN
5 Phan Quốc Chính ThS
6 Lê Mậu Bình ThS
7 Phan Văn Mạnh KS
8 Nguyễn Ngọc Truyền KS
9 Trần Ngọc Nhân CN
Mục tiêu

        - Xây dựng thành công 02 mô hình trồng hoa Lily thương phẩm chất lượng cao với quy mô 300m2 (6.000 củ giống hoa Lily/2 vụ) tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

      - Tiếp nhận, hoàn thiện và làm chủ quy trình kỹ thuật trồng hoa Lily thương phẩm theo hướng nông nghiệp công nghệ cao phù hợp vùng Bắc Hướng Hóa – tỉnh Quảng Trị nhằm phổ biến cho người dân trong vùng, góp phần thúc đẩy nghề sản xuất hoa tại địa phương, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập, ổn định kinh tế hộ gia đình cho người dân.

       - Đào tạo 04 cán bộ kỹ thuật tại Lâm Đồng và 06 kỹ thuật viên tại vùng triển khai Đề tài về sản xuất hoa Lily thương phẩm chất lượng cao làm nồng cốt xây dựng và phát triển mô hình. Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quan hoa thương phẩm cho 50 lượt nông dân tại vùng Bắc Hướng Hóa – tỉnh Quảng Trị.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 - Các giống Lily Sorbonne và Concador đều có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện sinh thái của Khu vực Bắc Hướng Hóa – tỉnh Quảng Trị, có màu sắc đẹp được người tiêu dùng ưa chuộng.

- Giống Sorbonne có thời gian sinh trưởng (thời điểm nụ thứ nhất nở 10%) vụ Thu – Đông (thu hoạch dịp 20/11) là 80 ngày; vụ Đông – Xuân (thu hoạch dip Tết Nguyên đán) là 85 ngày, có 53,1 lá và chiều cao cây cao nhất đạt 105,8cm.

- Giống Concador có thời gian sinh trưởng (thời điểm nụ thứ nhất nở 10%) vụ Thu – Đông (thu hoạch dịp 20/11) là 76 ngày; vụ Đông – Xuân (thu hoạch dip Tết Nguyên đán) là 80 ngày, có 53,6 lá và chiều cao cây cao nhất đạt 98,9cm.

- Số nụ/cây giống Sorbonne cao nhất đạt 4,6 nụ/cây, chiều dài nụ đạt 11,9 cm, độ bền hoa cắt cành 8,6 ngày và tự nhiên là 14,6 ngày.

- Số nụ/cây giống Concador cao nhất đạt 3,6 nụ/cây, chiều dài nụ đạt 12,5 cm, độ bền hoa cắt cành 8,8 ngày và tự nhiên là 15,4 ngày.

Thời gian bắt đầu 05/2016
Thời gian kết thúc 04/2017
Kinh phí thực hiện 800 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo