[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG GIẤM GỖ VÀO THỨC ĂN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, BỆNH TIÊU CHẢY Ở LỢN CON NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Chi cục Thú ý
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Xuân An
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Lê Quang Ánh KS
2 Dương Ngọc Linh KS
3 Phạm Quang Tuyến KS
4 Lê Thanh Minh CN
5 Hà Thế Trọng CN
Mục tiêu

 Đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung giấm gỗ đến khả năng sinh trưởng và tiêu chảy của lợn con giai đoạn tập ăn đến 45 ngày tuổi trong điều kiện nông hộ.

 Đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung giấm gỗ vào thức ăn cho lợn con giai đoạn tập ăn đến 45 ngày tuổi đến phát thải khí H2S, NH3­ từ phân lợn

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 Giấm gỗ khi bổ sung vào thức ăn đã cải thiện được tăng trọng của lợn con giai đoạn tập ăn đến 45 ngày tuổi, 189,81g/con/ngày đối với lô bổ sung và 179,24g/con/ngày với lô không bổ sung. Ngoài ra giấm gỗ còn giúp làm giảm tỷ lệ % ngày con tiêu chảy, ở lứa đầu tiên thí nghiệm tỷ lệ % ngày con tiêu chảy ở hai lô tương ứng là 2,63 % ngày con so với 5,12 % ngày con. Như vậy bổ sung 0.2% giấm gỗ vào thức ăn cho lợn con giai đoạn tập ăn đến 45 ngày tuổi giảm tỷ lệ tiêu chảy 48.63% so với lô không bổ sung.

Giấm gỗ ngoài tác dụng cải thiện tăng trọng, giảm tỷ lệ tiêu chảy mà còn có tác dụng giảm phát xạ khí NH3 và H2S từ phân lợn 48,22% và 56,8 % so với lô không bổ sung.

Thời gian bắt đầu 07/2013
Thời gian kết thúc 06/2015
Kinh phí thực hiện 180 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo