[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CÁC QUY TRÌNH, GIẢI PHÁP PHỤC VỤ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Ban chỉ đạo PCTN tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Dương Hồ Tự
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Phan Công Bình
2 Trần Xuân Ứng
3 Nguyễn Thành Trung
4 Võ Thị Thùy Linh
5 Võ Thị Trang
Mục tiêu

Góp phần thực hiện mục tiều của Đảng là  "Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng; tạo bước chuyển biến rõ rệt để ổn định cính trị, phát triển kinh tế- xã hội; cũng cố lòng tin của nhân dân' nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng; đề xuất 1 số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PCTN

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Đề tài đã góp phần nhỏ vào công cuộc phòng, chống tham nhũng của tỉnh, đây được coi là nguồn thông tin , tài liệu nghiên cứu giúp cho lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nươc về PCTN

Thời gian bắt đầu 06/2012
Thời gian kết thúc 12/2012
Kinh phí thực hiện 60 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị