[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TƯ VẤN QUY HOẠCH, KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC NHẰM QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Phong
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Lê Công Nam Tiến sĩ
2 Lê Thị Kiều Nhi Thạc sĩ
3 Nguyễn Việt Tú Thạc sĩ
Mục tiêu

Hình thành cơ sở dữ liệu và phần mềm tích hợp WEBGIS quản lý cơ sở dữ liệu tư vấn quy hoạch, kỹ thuật trồng và chăm sóc nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cụ thể:

(i)      Nghiên cứu cơ sở dữ liệu về việc trồng, chăm sóc và khai thác rừng.

(ii)   Nghiên cứu cơ sở dữ liệu về cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Các loại cây trồng phổ biến, phương pháp trồng, chăm sóc, bảo vệ.

(iii) Nghiên cứu thiết kế xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu Gis Rừng trên địa bàn Quảng Trị

          (iv) Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và tư vấn trồng chăm sóc bảo vệ rừng.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Đề tài đã xây dựng được các phần: Chuyên đề Đánh giá thực trạng trồng chăm sóc bảo vệ rừng tại Quảng Trị; Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm (Website) quản lý cơ sở dữ liệu tư vấn quy hoạch, kỹ thuật trồng và chăm sóc nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Cơ sở dữ liệu GIS tỷ lệ bản đồ GIS đạt tỷ lệ 1/25.000 đối với tỉnh Quảng Trị bao gồm 10 huyện thị về trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng ở Quảng Trị; Phần mềm (Website) quản lý cơ sở dữ liệu tư vấn quy hoạch, kỹ thuật trồng và chăm sóc nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Báo cáo tổng kết đề tài; Bài báo khoa học.

Thời gian bắt đầu 08/2015
Thời gian kết thúc 08/2016
Kinh phí thực hiện 200 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị