[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG ĐỊA CHẤN VÀ KHOANH VÙNG DỰ BÁO KHU VỰC ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘNG ĐẤT DO HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO CỦA ĐỚI ĐỨT GÃY ĐÀ NẴNG – KHE SANH (ĐOẠN ĐACKRÔNG – HƯỚNG HÓA) ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ KHU DÂN CƯ VÙNG NÚI HUYỆN ĐAKRÔNG VÀ HƯỚNG HÓA TỈNH QUẢNG TRỊ”
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trường Đại học Khoa học Huế
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Văn Canh
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Nguyễn Văn Canh Tiến sĩ
2 Nguyễn Thanh Tiến sĩ
3 Nguyễn Đình Tiến Tiến sĩ
4 Hoàng Hoa Thám Thạc sĩ
5 Cao Đình Triều Tiến sĩ
6 Nguyễn Lê Minh Tiến sĩ
7 Đoàn Văn Tuyến Tiến sĩ
8 Phạm Văn Hùng Tiến sĩ
Mục tiêu

 

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 

Thời gian bắt đầu 05/2014
Thời gian kết thúc 08/2016
Kinh phí thực hiện 450 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị