[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ ỨNG DỤNG CÁC TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CANH TÁC THEO HƯỚNG HỮU CƠ VÀ CHẾ BIẾN ĐẬU ĐEN XANH LÒNG, NHẰM NÂNG CAO CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trường Đại học Nông lâm Huế
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trịnh Thị Sen
Mục tiêu

 - Ứng dụng được các tiến bộ khoa học và công nghệ trong xây dựng mô hình canh tác đậu đen xanh lòng theo hướng hữu cơ.

- Hoàn thiện được 01 quy trình chế biến sản phẩm trà mầm đậu đen xanh lòng và 01 quy trình chế biến sản phẩm bột dinh dưỡng mầm đậu đen xanh lòng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 TS. Trịnh Thị Sen Tiến sĩ Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa Tiến sĩ Thành viên
3 TS. Võ Văn Quốc Bảo Tiến sĩ Thành viên
4 GS.TS. Đỗ Thị Bích Thủy Tiến sĩ Thành viên
5 TS. Hoàng Gia Hùng Tiến sĩ Thành viên
6 Th.S. Lê Thị Thu Hường Thạc Sĩ Thành viên
7 KS. Nguyễn Thị Hoài Kỹ sư Thành viên
8 Th.S. Lê Thị Hiền Lương Thạc Sĩ Thành viên
9 CN. Nguyễn Thị Phượng Cử nhân Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 - Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất, tình hình cung ứng và tiêu thụ đậu đen xanh lòng tại tỉnh Quảng Trị.

- Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất đậu đen xanh lòng theo hướng hữu cơ (01 mô hình tại huyện Vĩnh Linh, 01 mô hình tại huyện Đakrông). Trong đó có 01 mô hình có giấy chứng nhận canh tác hữu cơ.

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác đậu đen xanh lòng theo hướng hữu cơ.

- Nghiên cứu, tổ chức sản xuất, hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến 02 sản phẩm từ đậu đen xanh lòng (trà mầm đậu đen xanh lòng, bột dinh dưỡng mầm đậu đen xanh lòng).

- Tổ chức hội nghị đầu bờ về kết quả thực hiện mô hình sản xuất và chế biến đậu đen xanh ...

Lĩnh vực nghiên cứu 2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Phương pháp nghiên cứu

 Điều tra khảo sát, thu thập số liệu; Tổ chức sản xuất thử nghiệm; Phân tích kiểm nghiệm chất lượng, xây dựng quy trình sản xuất

Kết quả dự kiến

 -         ứng và tiêu thụ các sản phẩm tại tỉnh Quảng Trị.

-         Mô hình sản xuất đậu đen xanh lòng theo hướng hữu cơ trên đất đỏ bazan tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

-         Mô hình sản xuất đậu đen xanh lòng theo hướng hữu cơ trên đất bãi bồi ven sông tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị được chứng nhận VietGap

-         Quy trình kỹ thuật chế biến trà mầm đậu đen xanh lòng.

-         Quy trình kỹ thuật chế biến đậu đen xanh lòng thành bột dinh dưỡng mầm đậu đen xanh lòng.

-         Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu và 01 chứng nhận VSATTP.

Hồ sơ đăng ký mã vạch và mẫu mã kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm. 

Thời gian bắt đầu 01/2022
Thời gian kết thúc 07/2023

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo