[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN VÀO VIỆC TRUY XUẤT NGUỒN GỐC NHẰM QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM HẠT TIÊU VÀ HẠT CÀ PHÊ TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Hợp tác xã Nông nghiệp Số
Chủ nhiệm nhiệm vụ Hoàng Hữu Hạnh
Mục tiêu

 

Mục tiêu chung:

Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ blockchain (chuỗi khối) cho việc quản lý truy xuất nguồn gốc và ứng dụng trong phát triển chuỗi giá trị cho nông sản Quảng Trị, thí điểm trên sản phẩm hạt tiêu và cà phê.

Mục tiêu cụ thể:
1.  Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ blockchain (chuỗi khối) theo các tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tại địa phương cho các sản phẩm nông sản nói chung và sản phẩm cà phê và hạt tiêu Quảng Trị nói riêng.

2. Phát triển hệ thống phần mềm ứng dụng với hỗ trợ của ứng dụng công nghệ blockchain cho quy trình ứng dụng truy xuất nguồn gốc và thí điểm cho chuỗi giá trị với sản phẩm cà phê và hạt tiêu Quảng Trị; đồng thời hỗ trợ việc lập dữ liệu và thông tin cho chỉ dẫn địa lý (GI).

3. Phát triển các phần mềm ứng dụng (web /mobile) đến người sử dụng đầu cuối và các bên liên quan trong quản lý truy xuất nguồn gốc và trong chuỗi giá trị sản phẩm cà phê và hạt tiêu Quảng Trị, hỗ trợ việc lập dữ liệu và thông tin cho chỉ dẫn địa lý (GI).

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh Tiến sĩ Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 ThS. Võ Việt Dũng Thạc sĩ Thư ký
3 KS. Lê Anh Hoàng Kỹ sư Thành viên
4 KS. Vũ Minh Toàn Kỹ sư Thành viên
5 TS. Phan Hải Phong Tiến sĩ Thành viên
6 TS. Nguyễn Văn Trung Tiến sĩ Thành viên
7 7. ThS. Nguyễn Quang Huy Thạc sĩ Thành viên
8 KS. Nguyễn Hoàng Ân Kỹ sư Thành viên
9 KS. Nguyễn Đình Tĩnh Kỹ sư Thành viên
10 PGS.TS. Phạm Quang Hà Tiến sĩ Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 a. Nghiên cứu hiện trạng quản lý quản lý, ứng dụng truy xuất nguồn gốc và phát triển chuỗi giá trị cây cà phê và cây tiêu Quảng Trị.

- Khảo sát, thu thập dữ liệu thực trạng hoạt động quản lý truy xuất nguồn gốc và phát triển chuỗi giá trị cây cà phê và cây tiêu Quảng Trị.

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá các kết quả điều tra và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu hiện trạng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm của cây cà phê, cây tiêu tại Quảng Trị và giá trị thành phẩm của các sản phẩm từ cà phê và tiêu Quảng Trị trên thị trường.

b. Nghiên cứu, phân tích tổng hợp công nghệ blockchain và các ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc và quản lý chuỗi giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp hiện nay.

- Nghiên cứu công nghệ Blockchain, phân tích đánh giá các giải pháp ứng dụng Blockchain hiện nay.

- Hoàn thiện đề xuất mô hình kiến trúc hệ thống dựa trên giải pháp công nghệ blockchain.

- Hội thảo chuyên môn để thảo luận và lấy ý kiến chuyên gia để hoàn thiện các nội dung nghiên cứu.

c. Thiết kế và hoàn thiện giải pháp ứng dụng công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc và quản lý chuỗi giá trị sản phẩm hạt tiêu và hạt cà phê Quảng Trị.

- Xây dựng hệ thống dựa trên giải pháp blockchain:

+ Thiết kế mô hình dữ liệu của hệ thống;

+ Thiết kế mô hình công nghệ và kỹ thuật cho blockchain;

+ Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu cho hệ thống phần mềm;

+ Triển khai các hệ thống dữ liệu trên hệ quản trị dữ liệu phù hợp;

+ Tiến hành nhập dữ liệu cơ sở vào hệ thống.

- Thiết kế và hoàn thiện các ứng dụng dành cho các nhóm người sử dụng trong chuỗi giá trị và quản lý chỉ dẫn địa lý sản phẩm hạt tiêu và hạt cà phê Quảng Trị.

d. Xây dựng quy trình xác thực thông tin và quản lý hiệu quả việc truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.

- Xây dựng quy trình xác thực thông tin từ các nguồn trong chuỗi sản xuất và cung ứng: Cơ sở cung ứng cây trồng, người sản xuất, thu hái, chế biến thành phẩm, đơn vị kiểm định chất lượng,… nhằm cung cấp thông tin chính xác đến các bên liên quan.

- Xây dựng quy chế sử dụng giải pháp xác thực thông tin trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm và quản lý chuỗi giá trị sản phẩm hạt tiêu và hạt cà phê.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống cho các bên liên quan.

e. Triển khai thí điểm mô hình tại 02 cơ sở sản xuất (01 sản xuất Tiêu, 01 sản xuất cà phê) trong quản lý chuỗi giá trị sản phẩm hạt tiêu và hạt cà phê Quảng Trị và tại cơ quan quản lý nhà nước.

- Cài đặt, chuyển giao giải pháp công nghệ và đào tạo cho các cơ sở sản xuất và cơ quan quản lý nhà nước.

- Đào tạo cán bộ cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở sản xuất cách sử dụng các hệ thống công nghệ.

- Theo dõi vận hành và hỗ trợ kỹ thuật việc triển khai thí điểm mô hình công nghệ cho địa phương và các cơ sở sản xuất.

f. Tổng kết, đánh giá, báo cáo nghiệm thu đề ...

Lĩnh vực nghiên cứu 202. Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin
Phương pháp nghiên cứu

 -     Thu thập thông tin thứ cấp từ các nguồn: Các tài liệu, báo cáo của các lĩnh vực liên quan đến phạm vi thực hiện đề tài do địa phương cung cấp, các chính sách phát triển kinh tế, nguồn lực địa phương.

-     Thu thập thông tin sơ cấp: Tổ chức họp để trao đổi ý kiến giữa Cơ quan quản lý, đơn vị chủ trì đề tài, các CSSX, hộ nông dân và một số doanh nghiệp,… có sản xuất kinh doanh sản phẩm tiêu, cà phê (danh sách các đơn vị tham gia có sự tham khảo từ Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị, căn cứ theo quy mô, loại hình và quy định của nhà nước về Chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể để lựa chọn).

Thông tin thu thập trong khảo sát thực địa được phân tích bằng các phương pháp:

-     Phương pháp thống kê: Dữ liệu khảo sát được phân tích bằng cách sử dụng phần mềm Excel.

-     Phương pháp phân tích thông tin định tính: Các thông tin thu thập cùng quan sát trên thực địa sẽ được phân tích và tổng hợp trên cơ sở đối chiếu nhiều chiều, so sánh, qui nạp và thể hiện ở các dạng bảng tổng hợp, sơ đồ hóa, mô hình hóa, kết luận và kiến nghị.

-     Phương pháp thực nghiệm khoa học.

Phương pháp chuyên gia.

Kết quả dự kiến

 -         Hệ thống công nghệ số (phần mềm máy chủ backend) xây dựng dựa trên nền tảng blockchain để xử lý dữ liệu và các tác vụ yêu cầu của người dùng từ hệ thống phần mềm web và mobile. Đảm bảo an toàn dữ liệu và an toàn thông cho người dùng cũng như hệ thống.

-         01 phần mềm web và 01 phần mềm mobile

-         Quy trình kỹ thuật sử dụng blockchain cho sản phẩm “Hạt tiêu và hạt cà phê Quảng Trị”

Báo cáo tổng kết đề tài

Thời gian bắt đầu 12/2021
Thời gian kết thúc 06/2023

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo