[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG DỊCH THỂ VÀ NUÔI TRỒNG NẤM MỐI ĐEN (XERULA RADICATA) THƯƠNG PHẨM TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trạm Nghiên cứu và phát triển Nấm
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Mậu Bình
Mục tiêu

 11.1. Mục tiêu tổng quát: Góp phần đa dạng hóa thị trường nấm ăn và nấm dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị,  hướng đến mục tiêu tối đa hóa quy trình nuôi trồng nấm Mối đen nhằm đánh giá khả năng thích nghi, năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của giống nấm này và chuyển giao cho bà con nông dân trên địa bàn.

11.2. Mục tiêu cụ thể

- Khảo sát các điều kiện tối ưu và xây dựng quy trình sản xuất giống nấm Mối đen dịch thể quy mô 15 - 20 lít giống/mẽ trên thiết bị lên men 30 lít tại Trạm.

- Ứng dụng giống nấm dịch thể nuôi trồng thử nghiệm nấm Mối đen thương phẩm trên cơ chất mùn cưa cao su quy mô 4.000 bịch phôi nấm.

- Đánh giá sự sinh trưởng và phát triển, khả năng thích nghi, năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của giống nấm Mối đen.

- Hoàn thiện quy trình sản xuất giống dịch thể và nuôi trồng nấm Mối đen thương phẩm phù hợp với điều kiện của tỉnh Quảng Trị để khuyến cáo bà con áp dụng nhân rộng trong thời gian tới.

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 Lê Mậu Bình Thạc sĩ Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 Thái Thị Tiểu Lan Kỹ sư Thư ký
3 Nguyễn Ngọc Huỳnh Cử nhân Thành viên
4 Nguyễn Thị Thanh Thúy Trung cấp Thành viên
5 Võ Văn Sang Cử nhân Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 Nội dung 1. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi trồng nấm Mối đen trong nước

- Tổ chức 01 đợt đi tìm hiểu thực tế tại các Trang trại nuôi trồng nấm Mối đen ở TP Hồ Chí Minh.

+ Thời gian: Tháng 9 - 10/2019;

+ Thành phần, Ban chủ nhiệm, Phòng quản lý KHCS

+ Số lượng: 05 người

Nội dung 2. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu sản xuất giống nấm Mối đen dịch thể

* Tiến hành khảo sát các yếu tố trong nhân giống dịch thể

Số lượng: 3 mẽ/yếu tố khảo sát  x 6 yếu tố  = 18 mẽ khảo sát

Nội dung 3. Cải tạo phòng để nuôi trồng nấm Mối đen

Nội dung 4. Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Mối đen thương phẩm

Nội dung 5. Đánh giá sự sinh trưởng, phát triển của nấm mối đen 

Nội dung 6. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống, nuôi trồng nấm mối đen thương phẩm phù hợp điều kiện Quảng Trị

Lĩnh vực nghiên cứu 406. Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Phương pháp nghiên cứu

 + Phương pháp xác định các điều kiện để sản xuất giống nấm dịch thể thông qua khảo sát yếu tố nhiệt độ, pH, tốc độ cánh khuấy, nồng độ DO, thời gian lên sinh khối nấm mối đen trong môi trường lỏng.

+ Phương pháp chuyên gia: Tham khảo kỹ thuật nuôi trồng nấm mối đen từ các cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Nông Trại FUHATrại Nấm Toàn Minh.

+ Phương pháp phân tích thống kê và xử lý số liệu bằng phần mềm MS. EXEL.

Kết quả dự kiến

 20.1. Mức chất lượng các sản phẩm (Dạng I) so với các sản phẩm tương tự trong nước và nước ngoài

      - Giống nấm mối đen dịch thể: 120 lít

       - Mô hình nuôi trồng nấm mối đen: 4.000 bịch phôi nấm

       - Sản phẩm nấm mối đen thương phẩm: 360kg -400kg

       - 20m2 Nhà nuôi trồng nấm mối đen, các thiết bị điều khiển và giám sát hoạt động tốt

20.2. Trình độ khoa học của sản phẩm (Dạng II ) so với các sản phẩm tương tự hiện có   

- 01 Quy trình hoàn thiện về sản xuất giống nấm mối đen dịch thể

- 01 Quy trình hoàn thiện về nuôi trồng nấm mối đen thương phẩm

- 01 Báo cáo tổng kết đề tài đầy đủ, logic, rõ ràng, chính xác, có hàm lượng khoa.

20.3. Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống nấm dịch thể

- Nếu đề tài thành công sẽ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu quy trình sản xuất giống nấm mối đen dịch thể.

Thời gian bắt đầu 12/2019
Thời gian kết thúc 12/2020

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị