[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ ĐIỀU TRA CHỌN CÂY GIỐNG LÀM VẬT LIỆU DẦU DÒNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH VƯỜN ƯƠM GIỐNG BƠ ĐỊA PHƯƠNG CÓ TRIỂN VỌNG CỦA HUYỆN GIO LINH
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Gio Linh
Chủ nhiệm nhiệm vụ Võ Thị Tuyết Trinh
Mục tiêu

 Mục tiêu tổng quát

Điều tra chọn được 4-5 cây bơ đầu dòng đạt năng suất, chất lượng đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu của vùng đất đỏ Gio Linh Quảng Trị, lấy chồi ghép từ cây đầu dòng nhân giống cây bơ nhằm cung cấp giống bơ có năng suất, chất lượng tốt phục vụ cho người dân trên địa bàn huyện Gio Linh và các vùng lân cận.

Mục tiêu cụ thể:

- Tổ chức điều tra chọn vườn cây đầu dòng, làm vật liệu để nhân giống bơ địa phương có triển vọng.

- Tổ chức 01 hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia về kết quả điều tra chọn cây đầu dòng.

- Từ 5 cây mẹ đầu dòng đã được công nhận, lấy chồi ghép 200 cây thành cây giống đầu dòng, trồng vườn cây giống đầu dòng (200 cây đó) để lấy chồi ghép.

- Đầu tư xây dựng vườn ươm giống bơ địa phương có triển vọng với quy mô 2.000 cây bơ giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn.

- Hoàn thiện 01 quy trình nhân giống bơ bằng phương pháp ghép chồi.

- Đào tạo được 5-7 kỹ thuật viên về nhân giống bằng phương pháp ghép chồi.

- Đào tạo được 1 lớp (40-50 người) về kỹ thuật trồng thâm canh cây bơ.

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 ThS. Võ Thị Tuyết Trinh Thạc sĩ Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 ThS. Dương Thị Hồng Vân Thạc sĩ Thư ký
3 KS. Trần Duy Thọ Kỹ sư Thành viên
4 Hoàng Minh Hải Cử nhân Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 Nội dung 1. Tổ chức điều tra chọn vườn cây đầu dòng, làm vật liệu để nhân giống bơ địa phương có triển vọng.

- Xây dựng phiếu điều tra: Trên 50 chỉ tiêu về Giống, biện pháp canh tác, mật độ, năng suất, chất lượng  ...

+ Số lượng phiếu: 400 phiếu  (Gio Linh 250 phiếu, Vĩnh Linh 150 phiếu)

Tổ chức điều tra bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp hộ nông dân trồng bơ trên địa bàn huyện Gio Linh.

- Tổ chức 01 hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia về kết quả điều tra chọn cây đầu dòng, chọn được 4-5 cây bơ đạt tiêu chuẩn công nhận cây đầu dòng.

- Thành phần đại biểu tham dự: 50 người gồm Sở KH&CN Quảng Trị, Sở NN&PTNT Quảng Trị, UBND huyện Gio Linh, Đơn vị thực hiện, các nhà khoa học, hộ dân trồng bơ và có cây bơ được tuyển chọn.

- Địa điểm tổ chức: Tại huyện Gio Linh.

- Thời gian hội thảo: 01 buổi

- Tổ chức thực hiện:

+ Thời gian: Từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2019.

+ Quy mô: 400 phiếu

+ Địa điểm: Các xã trồng bơ trên địa bàn huyện Gio Linh, và Vĩnh Linh.

Nội dung 2. Từ cây đầu dòng sau khi được công nhận, xây dựng nguồn cây mẹ đầu dòngđể lấy chồi ghép, xây dựng vườn ươn nhân giống.

- Ứng dụng kỹ thuật ghép đỉnh sinh trưởng (ghép chồi) xây dựng vườn cây giống đầu dòng S1 từ nguồn cây đầu dòng S0 ( 200 cây).

+ Thời gian: Từ tháng 10 -12/ 2019

+ Quy mô:  200 cây

+ Địa điểm:  Tại vườn ươm của trạm TT&BVTV huyện Gio Linh.

-     Trồng 200 cây giống đầu dòng để lấy chồi ghép.

-     Thời gian trồng: Tháng 02/2020.

+ Quy mô 200 cây với diện tích 1ha.

+ Địa điểm: Vườn giống do Trạm TT&BVTV Gio Linh thuê đất thực hiện.

- Xây dựng nhà lưới 200m2 ươm giống bơ địa phương có triển vọng với quy mô 2.000 cây bơ giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn.

Thời gian: từ tháng 1- 12/2020

Qui mô: 200m2. Tổng số cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn 2.000cây

Nội dung 3Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống bơ bằng phương pháp ghép chồi.

- Đào tạo được 5-7 kỹ thuật viên nắm vững quy trình nhân giống và 40-50 người nắm vững quy trình thâm canh.

Hoàn thiện được quy trình nhân giống và trồng thâm canh cây bơ phù hợp với điều kiện huyện Gio Linh.

- Viết Bài báo đăng trên tạp chí của Sở KH&CN về kết quả thực hiện của đề tài. Thời gian 3-4/2021.

- Viết Báo cáo tổng kết nhiệm vụ KH&CN. Thời gian Tháng ...

Lĩnh vực nghiên cứu 1. Khoa học tự nhiên
Phương pháp nghiên cứu

 Phương pháp kế thừa, thu thập các tài liệu liên quan đến tình hình nghiên cứu về cây bơ trong và ngoài nước, các phương pháp nhân giống bơ hiệu quả cao, quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bơ cho năng suất và chất lượng cao.

Kết quả dự kiến

 - Kết quả điều tra chọn được 4-5 cây đầu dòng có triển vọng làm vật liệu ghép đạt được các tiêu chí sau:

Về cây: Sinh trưởng khỏe, không nhiễm các đối tượng dịch hại nghiêm trọng như chảy mủ gốc, thối gốc, thán thư, cây từ 8 năm tuổi trở lên, đạt năng suất từ 150kg quả tươi/vụ/ năm trở lên.

Về quả: Trọng luợng trung bình từ 350 g trở lên, quả tròn đến bầu dục, dễ đóng gói. Vỏ dày tối thiểu 0,8mm, dễ bóc. Hàm lượng chất khô trên 19%, tỷ lệ phần ăn được trên 65%, thịt quả có màu vàng kem đến vàng đậm, ít hặc không có xơ, hàm lượng chất béo (lipit) trên 10%. hạt bám khít vào thịt quả nhưng vỏ hạt không dính chặt vào thịt quả, dễ tách hạt khỏi thịt quả khi chín.

- Tổ chức được 01 hội thảo khoa học đánh giá kết quả những cây bơ đầu dòng đã chọn, 01 cuộc thi bơ ngon của huyện Gio Linh.

Từ cây đầu dòng, xây dựng nguồn cây mẹ 200 cây. Từ cây mẹ đầu tư xây dựng vườn ươm giống bơ địa phương có triển vọng với quy mô 2.000 cây bơ giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn.

Quy trình kỹ thuật nhân giống bơ bằng phương pháp ghép chồi.

- Đào tạo được 5-7 kỹ thuật viên nẵm vững quy trình nhân giống và 40-50 người nắm vững quy trình thâm canh.

- Hoàn thiện được quy trình nhân giống và trồng thâm canh cây bơ phù hợp với điều kiện huyện Gio Linh.

Thời gian bắt đầu 06/2019
Thời gian kết thúc 06/2021

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo