[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG THỬ NGHIỆM CÂY VỪNG ĐEN (MÈ ĐEN) VÀ CHẾ BIẾN ĐÓNG CHAI THÀNH CÁC SẢN PHẨM TỪ HẠT VỪNG ĐEN, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Đình Khánh
Mục tiêu

 Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen trên đất canh tác màu tại Cam Lộ, Quảng Trị, nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trên một đơn vị diện tích, tạo thị trường đầu ra ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân..

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 1. Trần Hoài Linh Thạc sĩ Thành viên
2 2. Nguyễn Đình Khánh Thạc sĩ Chủ nhiệm nhiệm vụ
3 3. Mai Chiếm Khể Kỹ sư Thành viên
4 4. Lê Hải Hưng Cử nhân Thành viên
5 5. Từ Linh Vũ Cử nhân Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

           - Học tập mô hình trồng vừng đen F1, giống ĐH-1 tại tỉnh Long An.

- Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng, tính thích nghi và hiệu quả kinh tế của cây vừng đen ĐH-1 tại Quảng Trị: Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm vừng đen F1 giống ĐH-1 với diện tích 0,5 ha  vụ Xuân Hè năm 2020; Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, sâu bệnh, năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế của mô hình; Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất phù hợp.

- Nghiên cứu chế biến sâu thành các sản phẩm hàng hóa từ hạt vừng đen ĐH-1:

+ Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất dầu vừng đen đóng chai, bơ vừng đen đóng chai, rang xay hạt vừng đen đóng gói;

+ Chạy thử nghiệm lần 1 (600 kg hạt mè đen để sản xuất): 150 lít dầu mè đen, đóng chai thành 200 chai dầu mè đen Super Green 750ml; 600 chai bơ mè đen Super Green  chai 200gram; 300 gói hạt mè đen rang Super Green 200gram (loại bao hút chân không).

+ Chảy thử nghiệm lần 2 (600 kg hạt mè đen ĐH1- Sản phẩm mè đen ĐH 1 thu được từ mô hình trồng 0,5 ha trồng tại Cam Lộ): 150 lít dầu mè đen, đóng chai thành 200 chai dầu mè đen Super Green 750ml; 600 chai bơ mè đen Super Green  chai 200gram; 300 gói hạt mè đen rang Super Green 200gram (loại bao hút chân không).

- Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa chế biến từ hạt vừng đen thành các sản phẩm (dầu vừng đen, bơ vừng đen, hạt vừng đen rang xay).

- Xây dựng tư liệu bằng hình ảnh quá trình trồng thử nghiệm và chế biến sâu thành các sản phẩm hàng hóa từ hạt vừng đen ...

Lĩnh vực nghiên cứu 21101. Kỹ thuật thực phẩm
Phương pháp nghiên cứu

 - Nghiên cứu tài liệu thứ cấp;

- Phương pháp lấy mẫu;

- Phương pháp thống kê.

Kết quả dự kiến

 - 01 quy trình kỹ thuật sản xuất vừng đen ĐH-1 phù hợp với địa bàn huyện Cam Lộ để khuyến cáo nhân rộng;

- 03 quy trình chế biến các sản phẩm từ hạt mè đen( 01 quy trình, chế biến dầu mè đen; 01 quy trình chế biến bơ mè đen, 01 quy trình, chế biến hạt mè đen rang);

- 01 bài báo Thông tin chi tiết kết quả về kết quả triển khai mô hình thử nghiệm sản xuất và chế biến sâu thành các sản phẩm hàng hóa từ hạt vừng đen ĐH-1 trên tạp chí KH&CN.

- 01 phóng sự Thông tin quá trình trồng thử nghiệm và chế biến sâu thành các sản phẩm hàng hóa từ hạt vừng đen ĐH-1 Tuyên truyền trên Đài Truyền hình và Website của Sở KH&CN.

- Các sản phẩm khác: Dầu mè đen (200 chai); Bơ mè đen (600 chai); Hạt mè đen rang (300 gói).

Thời gian bắt đầu 10/2019
Thời gian kết thúc 10/2021

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị