[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM BỘT BƠ, DẦU BƠ TẠI QUẢNG TRỊ
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Văn Toản
Mục tiêu

 Mục tiêu chung

Đưa ra các giải pháp kỹ thuật về công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch nhằm kéo dài thời hạn sử dụng, nâng cao giá trị thương phẩm và giảm tỷ lệ hư hỏng của quả bơ Quảng Trị.

Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng bộ tiêu chí kỹ thuật về độ chín thu hái của quả bơ sau thu hoạch.

- Xây dựng quy trình công nghệ sau thu hoạch đối với quả bơ nhằm kéo dài thời hạn bảo quản từ 25 - 30 ngày, với tỷ lệ hư hỏng dưới 10%.

- Xây dựng được quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm từ quả bơ: bột bơ, dầu bơ đảm bảo tiêu chuẩn VSATTP bao gồm:

+ Bột bơ: 8 - 10 kg sản phẩm

+ Dầu bơ: 5 - 10 lít sản phẩm

- Xây dựng được 2 mô hình đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn VSATTP về bảo quản và chế biến quả bơ sau thu hoạch.

+ Mô hình bảo quản quả bơ tươi với quy mô 100 - 200 kg/mẻ tại vùng nguyên liệu.

+ Mô hình chế biến các sản phẩm (bột bơ, dầu bơ) với quy mô: Dầu bơ với năng suất 5 - 10 lít sản phẩm/mẻ; bột bơ sấy khô năng suất 8 - 10 kg sản phẩm/mẻ.

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 PGS.TS. Nguyễn Văn Toản Giảng viên cao cấp Tiến sĩ Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 ThS. Tống Thị Quỳnh Anh Thạc sĩ Thành viên
3 TS. Nguyễn Văn Huế Tiến sĩ Thành viên
4 TS. Nguyễn Thị Vân Anh Tiến sĩ Thành viên
5 TS. Nguyễn Đức Chung Tiến sĩ Thành viên
6 ThS. Nguyễn Thị Diễm Hương Thạc sĩ Thành viên
7 ThS. Hồ Sỹ Vương Thạc sĩ Thành viên
8 ThS. Trần Thanh Quỳnh Anh Thạc sĩ Thành viên
9 TS. Lê Thanh Long Tiến sĩ Thành viên
10 CN. Nguyễn Ngọc Huỳnh Cử nhân Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 - Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất, bảo quản và tiêu thụ quả bơ sau thu hoạch tại Hướng Hóa, Quảng Trị; Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí kỹ thuật về độ chín thu hoạch của quả bơ

- Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ bảo quản quả bơ sau thu hoạch

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý nước nóng đến sự biến đổi sinh lý, sinh hóa nhằm kéo dài thời gian chín của quả bơ sau thu hoạch.

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian xử lý 1- methycylopropene (1-MCP) kết hợp xử lý nước nóng đến sự biến đổi sinh lý, sinh hóa nhằm kéo dài thời gian chín của quả bơ sau thu hoạch.

+ Đề xuất quy trình công nghệ bảo quản quả bơ.

+ Đánh giá chất lượng quả bơ được bảo quản bằng công nghệ xử lý 1-MCP kết hợp xử lý mước nóng sau thu hoạch.

+ Tổng hợp tài liệu và số liệu thu được để viết báo cáo chuyên đề về nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian xử lý 1-MCP kết hợp xử lý nước nóng đến sự biến đổi sinh lý, sinh hóa nhằm kéo dài thời gian chín của quả bơ sau thu hoạch.

- Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ chế biến dầu bơ.

+ Tổng quan tài liệu và tìm ra công nghệ ứng dụng enzyme trong việc thu nhận dầu thực vật từ quả Bơ.

+ Xây dựng được quy trình sản xuất dầu bơ bằng phương pháp xử lý enzyme. Tổng hợp, phân tích, đánh giá và viết báo cáo chuyên đề về Công nghệ sản xuất dầu bơ bằng công nghệ enzyme.

- Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ chế biến bột bơ.

- Xây dựng 2 mô hình đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm về bảo quản và chế biến quả bơ sau thu hoạch.

+ Mô hình bảo quản quả bơ tươi với quy mô 100 - 200 kg/ngày tại vùng nguyên liệu.

+ Mô hình chế biến các sản phẩm (bột bơ, dầu bơ).

- Phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất thử nghiệm và bảo quản

- Đào tạo tập huấn, xây dựng mô hình chế biến, bảo quản và tiêu thụ các sản phẩm từ nguyên liệu quả bơ tại địa ...

Lĩnh vực nghiên cứu 401. Trồng trọt
Phương pháp nghiên cứu

 - Phương pháp chọn điểm nghiên cứu;

- Phương pháp điều tra thu thập thông tin;

- Phương pháp xử lý thông tin;

- Phương pháp phân tích;

- Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu;

Kết quả dự kiến

 - Mô hình trồng cà cherry trong nhà lưới, trên giá thể.

- Cà chua thương phẩm: 5000 -7.500kg/2600cây.

Thời gian bắt đầu 01/2020
Thời gian kết thúc 01/2021

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo