[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Thái Thị Nga
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Hồ Bảo Quốc Cử nhân
2 Lê Thái Sơn Cử nhân
3 Võ Thị Minh Ngọc Cử nhân
4 Nguyễn Thị Hòa Cử nhân
5 Trần Thị Phượng Cử nhân
6 Nguyễn Đạo Quyết Cử nhân
7 Lê Văn Hoan Cử nhân
8 Trần Thị Thuyết Cử nhân
9 Phạm Thiện Đạt Thạc sỹ
Mục tiêu

- Nâng cao nhận thức và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển và hội nhập.

- Phổ biến kiến thức và ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 - 01 Báo cáo Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng việc ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, với 100 doanh nghiệp được điều tra, khảo sát.

- Tư vấn, hỗ trợ kết nối mạng LAN cho 06 doanh nghiệp.

- 01 hệ thống quản trị doanh nghiệp điện tử.

- Hỗ trợ xây dựng Website cho 06 doanh nghiệp.

- Đào tạo nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho 160 cán bộ thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- 01 Bộ tài liệu Hỏi và Đáp về kiến thức CNTT và tuyên truyền cho các doanh nghiệp.

- 01 Bộ tiêu chí về đánh giá mức độ sẵn sàng cho việc ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp.

- 01 Hệ thống tuyên truyền phổ biến an toàn, an ninh thông tin theo tiêu chuẩn IZO/IEC 270001:2005.

- Mô hình mẫu ứng dụng CNTT cho 04 doanh nghiệp.

- Khảo sát, đánh giá, tư vấn chọn quy trình nghiệp vụ cần tin học hóa và đề xuất tổng thể việc ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp.

- 01 báo cáo tổng kết dự án trong 4 năm thực hiện (2011-2014) và 01 báo cáo tổng kết dự án năm 2014.

Thời gian bắt đầu 08/2011
Thời gian kết thúc 05/2015
Kinh phí thực hiện 800 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo