[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÔN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI HUYỆN CAM LỘ GIAI ĐOẠN 2012-2014
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Cam Lộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ Võ Văn Hưng/ Đào Mạnh Hùng
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Nguyễn Hồng Sơn Cử nhân
2 Phạm Viết Thanh Thạc sỹ
3 Hoàng Liên Sơn Kỹ sư
4 Trần Kiêm Tiến Kỹ sư
5 Nguyễn Đình Khánh Thạc sỹ
6 Lê Hải Hưng Cử nhân
7 Nguyễn Thị Lan Cử nhân
8 Trần Viết Thể
9 Đoàn Ánh Phước
10 Thái Ngọc Quế
Mục tiêu

Lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp, tập trung nguồn lực đầu tư ứng dụng váo thực tiến sản xuất và đời sống, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 - Đã quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng khu sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Nam với diện tích 10ha có hệ thống kênh tưới nước, đường cấp phối ra ruộng.

- 01 mô hình trồng rau an toàn vụ Đông với diện tích 03ha/vụ

- 02 điểm bán rau an toàn tại chợ Phiên và chợ Ngô Đồng.

- Kết quả tổ chức 01 tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su tiểu điền với 40 hộ dân tham gia.

- 02 lớp tập huấn chuyển giao quy trình sản xuất lạc giống và sản xuất lạc thịt cho 40 hộ nông dân tham gia mô hình.

- 01 mô hình sản xuất lạc thịt bằng công nghệ phủ bạt nilon trong vụ Đông Xuân, với diện tích 05 ha.

- 01 mô hình sản xuất lạc giống bằng công nghệ tưới thấm rãnh trong vụ Hè Thu, với diện tích 2,5 ha.

- 01 mô hình mướp khến vụ Hè Thu với diện tích 03ha/vụ x 02 vụ(Hè Thu 2013 và Hè Thu 2014).

- 01 mô hình ngô lại HN88 với diện tích 02 ha.

- Kết quả chương trình thụ tinh bò lai sind, đưa tỷ lệ bò lai lên 40% tổng đàn. Kết hợp hỗ trợ 04 máy cắt cỏ và chuyển giao quy trình chế biến thức ăn bổ sung bằng các phụ phẩm nông nghiệp sẵn có ở địa phương.

- Về lĩnh vực vệ sinh,môi trường nông thôn:

+ Thành lập được đội thu gom rác thải của thôn gồm có 8 người, xây dựng quy chế hoạt động và định mức thu phí vệ sinh môi trường hàng tháng 10.000đ/hộ.

+ 01 lớp tập huấn phổ biến quy trình phân loại rác thải và xử lý rác thải.

+ Đầu tư dụng cụ áo quần bảo hộ, thùng đựng  rác và xe kéo rác bằng tay.

+ 01 điểm trung chuyển rác thải của thôn.

- 01 Báo cáo tổng kết dự án nghiên cứu khoa học trong 3 năm triển khai thực hiện dự án(2012-2014)

Thời gian bắt đầu 05/2012
Thời gian kết thúc 05/2015
Kinh phí thực hiện 2335 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo