[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH QUẢNG TRỊ PHỤC VỤ CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Hoàn
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Trần Phương Nam KS
2 Nguyễn Văn Tường KS
3 Nguyễn Thị Huyền CN
4 Trần Quang CN
5 Đoàn Phương Nam ThS
6 Nguyễn Thị Quỳnh Như CN
7 Giang Thị Lệ Thủy CN
8 Phạm Thị Thái Linh CN
9 Trần Thanh Hà CN
Mục tiêu

- Đánh giá sâu (chi tiết) trữ lượng, giá trị nguồn tài nguyên TTĐN của tỉnh Quảng Trị.

- Xây dựng hệ thống giải pháp khả thi, có hiệu quả trong công tác khai thác nguồn tài nguyên TTĐN tỉnh Quảng Trị phục vụ cho sự phát triển của tỉnh.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Đề cương thuyết minh được phê duyệt phân công công việc cho từng nhóm thành viên tham gia đề tài.

- 62 phiếu phỏng vấn thu thập từ các đơn vị: Liên hiệp các tổ chức hội nghị; Sở công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Ngoại Vụ;Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- 10 phiếu phỏng vấn cho UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- 20 phiếu phỏng vấn Du khách quốc tế đến tham quan các điểm di tích.

- 20 phiếu phỏng vấn cho các đối tượng Hướng dẫn viên du lịch của Cụm di tích đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải;Thành Cổ Quảng Trị; Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang Quốc gia Đường 9; Nhà tù Lao Bảo và Sân bay Tà Cơn - Khe Sanh.

- Phỏng vấn Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy.

- Phỏng vấn Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh; Hải Lăng; Hướng Hóa;TP.Đông Hà và lãnh đạo Liên hiệp hội các tổ chức hữu nghị; Sở công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Ngoại Vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Báo cáo tổng hợp đánh giá thông tin thu thập được từ phiếu điều tra khảo sát và phỏng vấn sâu.

- Đã hoàn thành 3 chuyên đề:

- Chuyên đề1: Đánh giá hiện trạng về tài nguyên thông tin đối ngoại tỉnh Quảng trị phục vụ cho sự phát triển của tỉnh

- Chuyên đề 2: Hệ thống giải pháp khả thi, có hiuệ quả trong công tác khai thác nguồn tài nguyên thông tin đối ngoại của tỉnh Quảng Trị phục vụ cho sự phát triển của tỉnh.

- Chuyên đề 3: Xây dựng mô hình hoạt động thông tin đối ngoại tại Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Lao Bảo

Thời gian bắt đầu 05/2014
Thời gian kết thúc 05/2015
Kinh phí thực hiện 110 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo