[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ CÁC VƯỜN CÀ PHÊ VÀ ÁP DỤNG CÁC TIẾN BỘ KỸ THUẬT MỚI ĐỂ CẢI TẠO VƯỜN CÀ PHÊ GIÀ CỖI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Bảy
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Nguyễn Thanh Tùng Thạc sỹ
2 Hoàng Công chẩu Kỹ sư
3 Nguyễn Thị Diệu Linh Kỹ sư
4 Lê Chí Công Kỹ sư
5 Dương Hồng Phong Kỹ sư
Mục tiêu

Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế các vườn cà phê già cỗi ở địa bàn nghiên cứu.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- 01 Thuyết minh dự án đã được HĐKH phê duyệt.

- Bảng tổng hợp số liệu các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá kết quả của 02 mô hình "đốn đau" và "đốn phớt" tại 02 địa điểm thử nghiệm ở Hướng Phùng và Khe Sanh huyện Hướng Hóa.

- 02 quy trình kỹ thuật "Đốn đau" và "Đốn phớt" cà phê được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị ra Quyết định phê duyệt và ban hành.

- Biên bản Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả của các mô hình thử nghiệm; kết quả tập huấn chuyển gia quy trình cho cán bộ cơ sở và nông dân trồng cà phê ở Hướng Hóa với 60 người tham gia.

01 báo cáo kết quả triển khai đề tài năm 2014 và báo cáo tổng kết đề tài trong 3 năm thực hiện(2012-2014).

Thời gian bắt đầu 06/2012
Thời gian kết thúc 06/2015
Kinh phí thực hiện 349 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo